Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Будова вуглеводнів Представлено загальні відомості про гомологічні ряди насичених і ненасичених вуглеводнів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Формула алкану за назвою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формулу насиченого вуглеводню за назвою.
2. Формула ненасиченого вуглеводню 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно записати формулу ненасиченого вуглеводню за назвою.
3. Відносна густина вуглеводню за газом 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити відносну густину вуглеводню за указаним газом.
4. Масова частка Карбону у вуглеводні 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масову частку Карбону у вуглеводні.
5. Визначення формули вуглеводню за молекулярною масою 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно визначити формулу вуглеводню за його молекулярною масою.
6. Визначення формули вуглеводню та його маси 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно визначити формулу вуглеводню та масу указаної кількості речовини.
7. Маса вуглеводню за об'ємом 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масу вуглеводню за відомим об'ємом.
8. Продукти реакції у рівнянні горіння вуглеводню 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно дописати рівняння горіння вуглеводню, указавши продукти реакції та розставивши коефіцієнти.
9. Взаємодія насиченого вуглеводню з галогеном 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно дописати рівняння взаємодії насиченого вуглеводню з галогеном, указавши продукти реакції.
10. Реакції приєднання ненасичених вуглеводнів 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно дописати рівняння взаємодії ненасиченого вуглеводню з галогеном, указавши продукти реакції.
11. Маса галогенпохідної у реакції приєднання 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу галогенпохідної, яка утвориться у результаті реакції приєднання.
12. Об'єм вуглекислого газу при спалюванні вуглеводню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм вуглекислого газу, який утворився у результаті спалювання насиченого вуглеводню. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
13. Об'єм вуглеводню за об'ємом вуглекислого газу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм алкану за об'ємом вуглекислого газу, який утворився в результаті реакції горіння. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
14. Маса насиченого вуглеводню у реакції горіння за відомим об'ємом кисню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу вуглеводню, який згорить, за відомим об'ємом кисню, який витрачається у результаті реакції.
15. Визначення молекулярної маси поліетилену за ступенем полімеризації 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обчислити молекулярну масу поліетилену за указаним ступенем полімеризації.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Об'єм вуглеводню за масою Інший середнє 1Б. Необхідно визначити об'єм вуглеводню за відомою масою.
2. Об'єму кисню при спалюванні насиченого вуглеводню Інший середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм кисню, який витратиться на спалювання насиченого вуглеводню. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
3. Маса етилену у реакції горіння Інший середнє 2Б. Необхідно визначити масу етилену, який згорить, за відомим об'ємом кисню, який витрачається в результаті реакції.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Склад і властивості окремих представників вуглеводнів» 00:30:00 середнє 14Б. Тренуються вміння обирати формули вуглеводнів. Відпрацьовується вміння проводити розрахуноки за рівняннями хімічних реакцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Склад і властивості окремих представників вуглеводнів» 00:30:00 середнє 11Б. Відпрацьовуються знання основних понять теми. Тренується вміння обирати формули вуглеводнів сполук. Відпрацьовується вміння проводити розрахуноки за рівняннями хімічних реакцій.
2. Перевірна робота з теми «Склад і властивості окремих представників вуглеводнів» 00:30:00 середнє 10Б. Перевіряється знання основних понять теми, вміння проводити розрахуноки за рівняннями хімічних реакцій.