Приклад:
Задача
Визнач об'єм та масу гідроген броміду, який може приєднати суміш етану і пропену об'ємом \(70\) л з об'ємною часткою пропену \(80\) %.
  
Розв'язок
1. Із компонентів суміші етан у реакцію не вступає. Реагувати з гідроген бромідом буде пропен. Рівняння реакції:
 
C3H6+HBrC3H7Br.
 
2. Визначим об'єм пропену у суміші:
 
V(C2H4)=7080100=56 л.
 
3. Обчислимо об'єм гідроген броміду, який приєднає пропен згідно закону об'ємних відношень газів:
 
C3H656л1л+HBrC3H7Brxл1л;
 
56л1л=xл1л;
 
V(HBr)=5611=56 л.
 
4. Обчислимо кількість речовини гідроген броміду:
 
ν(HBr)=V(HBr)Vm, де Vm — молярний об'єм, дорівнює \(22,4\) л/моль;
 
ν(HBr)=5622,4=2,5 моль.
 
5. Визначимо масу \(2,5\) моль HBr:
 
m(HBr)=ν(HBr)M(HBr);
 
Mr(HBr)=11+180=81;
 
M(HBr)=81 г/моль;
 
m(HBr)=2,581=202,5 г.
 
Відповідь: об'єм гідроген броміду — \(56\) л, маса — \(202,5\) г.