Теорія

Завдання

1. Встановлення класу вуглеводню за назвою

Складність: середнє

4
2. Відповідність між формулою та класом вуглеводню

Складність: середнє

4
3. Відповідність між класом і формулою вуглеводню

Складність: середнє

4
4. Відносна густина вуглеводню за газами

Складність: середнє

1
5. Послідовність зменшення масової частки Карбону у вуглеводнях

Складність: середнє

3
6. Установлення відповідності у хімічних реакціях алканів

Складність: середнє

4
7. Установлення відповідності у хімічних реакціях алкенів

Складність: середнє

4
8. Установлення відповідності у хімічних реакціях алкінів

Складність: середнє

4
9. Формула вуглеводню за молекулярною масою

Складність: легке

2
10. Визначення об'єму суміші газів за відомою масою компонентів

Складність: середнє

2
11. Визначення об'єму кисню при спалюванні суміші вуглеводнів

Складність: важке

3
12. Об'єм суміші вуглеводнів після хімічної реакції

Складність: середнє

3
13. Визначення складу суміші етану і етену після реакції з бромною водою

Складність: важке

3
14. Маса етину за відомою масою кальцій карбіду

Складність: середнє

2
15. Маса етанолу у реакції дегідратації

Складність: середнє

2
16. Визначення формули алкану за масовою часткою Карбону

Складність: середнє

2
17. Об'єм етину, отриманого з технічного кальцій карбіду

Складність: середнє

3
18. Об'єм етилену у реакції з відомим відносним виходом речовини

Складність: середнє

3

Тести

Матеріали для вчителів