Теорія

Завдання

1. Формула вуглеводню у реакції гідрування та дегідрування

Складність: легке

1
2. Продукт у реакціі дегідрування алканів

Складність: легке

1
3. Продукт у реакції гідрування алкену

Складність: легке

1
4. Продукт реакції гідрування алкіну

Складність: середнє

1
5. Продукт реакції крекінгу алканів

Складність: середнє

1
6. Формула алкану у реакції крекінгу

Складність: середнє

1
7. Маса продукту при гідруванні алкену

Складність: середнє

1
8. Маса продукту при повному гідруванні алкіну

Складність: середнє

2
9. Об'єм водню у реакції гідрування за кількістю речовини

Складність: середнє

2
10. Об'єм алкіну у реакції гідрування за відомою масою продукту

Складність: середнє

2
11. Маса етену у реакції дегідратації

Складність: середнє

3
12. Об'єм етену у реакції дегідратації

Складність: середнє

3
13. Об'єм метану у реакції синтезу

Складність: середнє

3
14. Отримання ацетилену з кальцій карбіду

Складність: середнє

3
15. Об'єм ацетилену, отриманого з кальцій карбіду

Складність: середнє

3

Тести

Матеріали для вчителів