Фізичні властивості насичених вуглеводнів закономірно змінюються з ростом числа атомів Карбону у їх складі:
  • перші чотири гомологи (CH4C4H10) за нормальних умов є газами;
  • наступні одинадцять (C5H12C16H34) — рідини;
  • починаючи з C17H36 — тверді речовини.
Зі збільшенням молекулярних мас сполук поступово зростають:
  • температури кипіння;
  • температури плавлення;
  • густина.
Ізомери з більш розгалуженим карбоновим ланцюгом, як правило, мають трохи меншу густину у рідкому та твердому стані, у порівнянні з ізомерами з нерозгалуженим ланцюгом.
 
CH4C4H10 — безбарвні гази.
 
C5H12C16H34 —  безбарвні рідини з характерним (бензиновим) запахом.

C17H36 та наступні алкани — білі тверді легкоплавкі речовини без запаху.
 
Усі алкани практично не розчиняютьсяу воді, але добре розчиняються у багатьох органічних розчинниках.