За нормальних умов насичені вуглеводні — малоактивні речовини. Вони є досить стійкими до дії кислот, лугів, та окисників (не реагують з водними розчинами калій перманганату, гідроген пероксиду, брому).
Реакції за участю алканів
1. Реакція горіння (повного окиснення).
Усі алкани горять. При цьому утворюються вуглекислий газ і вода, та виділяється велика кількість тепла:
 
2C2H6+7O24CO2+6H2O;C7H16+11O27CO2+8H2O
 
2. Реакції неповного окиснення.
Якщо кисню недостатньо, під час горіння утворюється карбон(\(II\)) оксид (чадний газ) або вуглець:
 
2CH4+3O22CO+4H2O;CH4+O2C+2H2O
 
 
3. Реакції розкладу (дегідрування).
При сильному нагріванні без доступу кисню алкани розкладаються на вуглець і водень (або ненасичені вуглеводні і водень):
 
CH4C+2H2;2CH4C2H2+3H2;C2H6C2H4+H2
 
4. Реакції галогенування.
З фтором насичені вуглеводні реагують з вибухом, з хлором і бромом — при освітленні, або нагріванні, з йодом — не взаємодіють.
 
Під час взаємодії з хлором і бромом відбувається заміщення атомів Гідрогену в молекулі алкана на атоми галогену:
 
C2H6+Cl2hνC2H5Clхлороетан+HCl;C2H5Cl+Cl2hνC2H4Cl2дихлороетан+HCl;C2H4Cl2+Cl2hνC2H3Cl3трихлороетан+HCl;тощо.
  
5. Реакції  крекінгу.
При високих температурах відбувається розщеплення молекул алканів з розривом зв'язків між атомами Карбону. Цей процес називають крекінгом. Під час крекінгу алканів утворюються ненасичені сполуки  і алкани з меншою кількістю атомів Карбону у ланцюгу:
 
C5H12CH4+C4H8;C5H12C2H6+C3H6;C5H12C3H8+C2H4
 
6. Реакція ізомеризації.
Якщо у молекулах насичених вуглеводнів міститься від 4 і більше атомів Карбону, може відбуватися реакція ізомеризації:
 
CH3CH2CH2CH3нбутанt°,AlCl3CH3C|CH3HCH32метилпропан