Фізичні властивості ненасичених вуглеводнів закономірно змінюються з ростом числа атомів Карбону у їх складі:
  • алкіни, які мають у молекулах 2—4 атоми Карбону (C2H2C4H8) за нормальних умов є газами;
  •  наступні чотири (C5H8C8H14) — рідини;
  • починаючи з C9H16 — тверді речовини.
Зі збільшенням молекулярних мас сполук поступово зростають:
  • температури кипіння;
  • температури плавлення;
  • густина.
Ізомери з більш розгалуженим карбоновим ланцюгом, як правило, мають трохи меншу густину у рідкому та твердому стані, у порівнянні з ізомерами з нерозгалуженим ланцюгом.
 
Усі ненасичені вуглеводні практично не розчиняютьсяу воді, але добре розчиняються у багатьох органічних розчинниках.
 
Етин (ацетилен) — безбарвний газ зі слабким фруктовим запахом, розчинний у спирті та інших органічних розчинниках.