1. Реакції приєднання.
Протікають з розривом потрійного зв'язку. Реакція відбувається у дві стадії. Спочатку алкіни перетворюються на алкени, потім алкени — на алкани:
  • гідрування (приєднання водню) відбувається при підвищенній температурі і з використанням каталізаторів (Ni, Pd, Pt):
I стадія:CHCHетин+H2t°,NiCH2=CH2етен;II стадія:CH2=CH2етен+H2t°,NiCH3CH3;етан
  • галогенування (приєднання брому або хлору):
 I стадія:CHCHетин+Br2CHBr=CHBr1,2дибромоетен;II стадія:CHBr=CHBr1,2дибромоетен+Br2CHBr2CHBr21,1,2,2тетрабромоетан;
 
Суміші ненасичених вуглеводнів із хлором при освітленні вибухають. Ненасичені вуглеводні взаємодіють як з чистим бромом, так і з його водним розчином — бромною водою (рідина бурого кольору). У результаті цієї реакції відбувається знебарвлення розчину.
  • приєднання гідроген галогенідів відбувається за звичайних умов:
I стадія:CHCHетин+HBrCH2=CHBrбромоетен;II стадія:CH2=CHBrбромоетен+HBrCH3CHBr21,1дибромоетан
 
На другій стадії приєднання відбувається за правилом Марковнікова: під час приєднання гідроген галогенідів до несиметричних ненасичених вуглеводнів атом Гідрогену молекули гідроген галогеніду приєднується за місцем подвійного зв'язку до атома Карбону, сполученого з більшою кількістю атомів Гідрогену.
  • приєднання води (реакція гідратації) відбувається у присутності концентрованої сульфатної кислоти, або солей Меркурію Hg2+:
 
CHCHетин+H2OCH3CHOетаналь.
 
Реакцію взаємодію етину з водою відкрив М. Кучеров. Вона носить його ім'я.
                                                            
2. Реакції окиснення.
  • повне окиснення (горіння):
2C2H2+5O24CO2+2H2O;
  • неповне (часткове) окиснення:
3CHCHетин+8KMnO4+4H2O3HOOCCOOHетандіова(щавлева)кислота+8MnO2+8KOH.
 
Під час пропускання етину через розчин калій перманганату фіолетовий колір зникає. У результаті реакції з'являється бурий осад MnO2. Ця реакція є якісною на ненасичені вуглеводні.
  
3. Реакція полімеризації.
  • за певних умов відбувається тримеризація етину, у результаті утворюється бензен:
3C2H2C6H6;
 
  • молекули алкінів за рахунок розриву кратних зв'язків сполучаються одна з одною у довгі ланцюги, утворюючи полімери:
  
CHCHетин+HClCH2=CHClвінілхлоридnCH2=CHClвінілхлорид(CH2C|ClH)nполівінілхлорид
                                            
Зверни увагу!
Реакції заміщення для алкінів не характерні.