Генетичний ряд металу складається з простої речовини, оксиду, гідроксиду (основи) і солі: метал — основний оксид — гідроксид (основа) — сіль.
Усі метали можна поділити на дві групи: активні і неактивні.
  
До активних належать метали, які реагують з водою за нормальних умов.
Це \(10\) металів: літій, натрій, калій, рубідійцезій, францій, кальцій, стронцій, барій, радій. Їх оксиди сполучаються з водою з утворенням розчинних гідроксидів — лугів.  
  
Інші метали є менш активними. Їх оксиди не реагують з водою, а основи у воді не розчиняються. Тому з оксиду отримати основу можна лише через сіль.
Для неактивних металів генетичний ряд виглядає наступним чином:
метал — основний оксид — сіль1 — основа — сіль2.
Генетичні ряди активних  металів
Ряд Літію:       LiLi2OLiOHLi2SO4. 
  
Ряд Кальцію:   CaCaOCa(OH)2CaCO3.
 
Ряд Барію:      BaBaOBa(OH)2Ba3(PO4)2.
 
Складемо рівняння для генетичного ряду Барію:
 
2Ba+O2=2BaO,
 
BaO+H2O=Ba(OH)2,
 
3Ba(OH)2+2H3PO4=Ba3(PO4)2+6H2O.
 
Перетворення барій гідроксиду у барій ортофосфат можна здійснити також за допомогою кислотного оксиду чи розчинної солі:
 
3Ba(OH)2+P2O5=Ba3(PO4)2+3H2O,
 
3Ba(OH)2+2Na3PO4=Ba3(PO4)2+6NaOH.
 
Генетичні ряди неактивних металів
Ряд Феруму:      FeFeOFeSO4Fe(OH)2Fe(NO3)2.
 
Ряд Купруму:          CuCuOCu(NO3)2Cu(OH)2CuCl2.
 
Складемо рівняння реакцій для ряду Купруму:
 
2Cu+O2=2CuO;
 
CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O;
 
Cu(NO3)2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaNO3;
 
Cu(OH)2+2HCl=CuCl2+2H2O.
 
Зверни увагу!
У ряду неактивного металу отримати сіль з основи можна лише за допомогою кислоти або кислотного оксиду.