1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

  1. Повторення основних понять про будову атомів хімічних елементів

  2. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів

  3. Збуджений стан атома. Валентність. Ступені окиснення елементів

  4. Періодична зміна властивостей елементів та їхніх сполук згідно електронної будови атомів

 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

  1. Природа хімічного зв'язку. Йонний зв'язок

  2. Ковалентний зв'язок

  3. Металічний зв'язок

  4. Кристалічні ґратки

  5. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

 3. Хімічні реакції

  1. Оборотні і необоротні хімічні процеси

  2. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє

  3. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

 4. Неорганічні речовини та їхні властивості

  1. Загальна характеристика неметалів, їхні фізичні властивості

  2. Хімічні властивості та отримання неметалів

  3. Водень

  4. Галогени. Хлор та його сполуки

  5. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота

  6. Сульфур. Сполуки Сульфуру

  7. Сульфуровмісні кислоти

  8. Нітроген. Азот

  9. Амоніак

  10. Нітратна кислота. Нітрати

  11. Фосфор

  12. Карбон

  13. Силіцій та його сполуки

  14. Розв'язання задач за рівняннями реакцій, якщо один з реагентів узято в надлишку

  15. Загальна характеристика та фізичні властивості металів

  16. Загальні хімічні властивості металів. Застосування металів та їхніх сплавів

  17. Лужні метали. Натрій. Натрій гідроксд. Луги

  18. Магній та лужноземельні метали. Кальцій. Кальцій гідроксид

  19. Алюміній та його сполуки

  20. Залізо та сполуки Феруму

  21. Середні солі

  22. Кислі та основні солі

  23. Якісні реакції на деякі йони

  24. Жорсткість води

 5. Біологічне значення елементів. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук

  1. Біологічне значення металічних елементів

  2. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук. Генетичні ряди металів

  3. Генетичні ряди неметалів

 6. Повторення

  1. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів

  2. Прості і складні речовини

  3. Класи неорганічних сполук