Найважливішими характеристиками ковалентного зв'язку є довжина, полярність і міцність. Ці характеристики визначають фізичні та хімічні властивості речовини: їх температури плавлення і кипіння, розчинність, хімічну активність.
 
Довжина ковалентного зв'язку   це відстань між ядрами сполучених атомів.
кс25.jpg
 
Довжина хімічного зв'язку залежить від радіусів атомів.
Чим більше радіуси атомів, тим довший зв'язок між ними.
HH   —  \(0,074\) нм;
 
FF    —  \(0,142\) нм;
 
ClCl  —  \(0,198\) нм;
 
BrBr — \(0,228\) нм;
 
II       —  \(0,267\) нм.
 
Кратність зв'язку також впливає на її довжину.
Чим більше спільних електронних пар у атомів, тим коротшим є зв'язок.
CC — \(0,154\) нм;
  
C=C — \(0,133\) нм;
 
CC — \(0,120\) нм.
Міцність ковалентного зв'язку — стійкість спільної електронної пари до розриву.
 
Міцність зв'язку визначає хімічну активність речовини: чим менше міцність зв'язку, тим легше речовина вступає в хімічні реакції.
 
Міцність зв'язку залежить від її довжини і кратності.
Чим менше довжина зв'язку, тим він міцніший.
HF,HCl,HBr
 
В ряду сполук Гідрогену з галогенами 
довжина зв'язку зростає, а міцність зменшується. 
Чим більша кратність зв'язку, тим вище його міцність.  
Приклад:
Молекули фтору і азоту відрізняються кратністю зв'язку: FF,NN. Щоб розділити молекулу азоту на атоми, необхідно затратити приблизно у сім разів більше енергії, ніж для розриву зв'язку в молекулі фтору.
  
Полярність ковалентного зв'язку — значення часткових зарядів на зв'язаних атомах.
Полярність ковалентного зв'язку залежить від різниці електронегативності цих атомів.
Чим сильніше відрізняються атоми за електронегативністю, тим більше полярність зв'язку.
Приклад:
H0,43+F0,43;H0,18+Cl0,18;H0,12+Br0,12.
 
Полярність зв'язку зменшується, що узгоджується з положенням атомів у ряду електронегативності.