Складність:
00:30:00
1. Характеристика зазначеного типу кристалічної ґратки 1Б.
2. Тип ґратки за формулою та назвою речовини 2Б.
3. Визначення частинок, які містяться у вузлах кристалічної ґратки за назвою речовини 1Б.
4. Формули сполук з йонними кристалічними ґратками 1Б.
5. Визначення «зайвої» речовини за типом кристалічної ґратки 2Б.
6. Порівняння молекулярних та металічних кристалічних ґраток 2Б.