Хімічний зв'язок — це взаємодія, завдяки якій утримуються разом структурні частинки речовини.
Усі відомі хімічні елементи можна розділити на металічні і неметалічні. 
Металічні елементи — атоми яких здатні віддавати електрони.
Неметалічні елементи — атоми яких можуть приймати електрони.
При взаємодії металічного елемента з неметалічним атом першого втрачає електрони, а атом другого їх приймає. 
      
Що відбувається, якщо взаємодіють атоми двох неметалічних елементів?
 
Порівняємо атоми Сульфуру і Оксигену:
  
                           O8  +8 )2e)6e                   S16  +16  )2e)8e)6e
  
Радіус атома Сульфуру є більшим, валентні електрони слабше пов'язані з ядром. При утворенні зв'язку відбудеться зсув електронів від Сульфуру до Оксигену.
 
Порівняємо атоми Карбону і Оксигену:
  
                           O8  +8  )2e)6e                   C6  +6  )2e)4e     
   
Заряд ядра атома Оксигену більше і притягувати до себе електрони він буде сильніше.
 
Отже, атоми різних неметалічних елементів притягують до себе електрони неоднаково.
Здатність атомів елементів відтягувати до себе спільні електронні пари в хімічних сполуках, називається електронегативністю (ЕН).
Оскільки загальні електронні пари утворюються валентними електронами, то можна сказати, що електронегативність — це здатність атома притягувати до себе валентні електрони від інших атомів.
Зверни увагу!
Чим більша електронегативність, тим сильніше у елемента виражені неметалічні властивості.
Шкала відносної електронегативності Полінга
Абсолютні значення ЕН — незручні для роботи числа. Тому, зазвичай, використовують відносну електронегативність за шкалою Полінга. За одиницю в ній прийнята ЕН Літію.
  
р.png
 
За шкалою Полінга найбільш електронегативним серед елементів, здатних утворювати сполуки, є Флуор, а найменш електронегативним — Францій. ЕН Францію дорівнює \(0,7\), а ЕН Флуору — \(4\). ЕН інших елементів змінюються в межах від \(0,7\) до \(4\).
  
Як правило, неметалічні елементи мають ЕН більше двох. У металічних значення ЕН менше двох. Деякі елементи (B,Si,Ge,As,Te) зі значеннями електронегативності, близькими до \(2\), здатні виявляти проміжні властивості.
  
Елементи з високою і низькою електронегативністю вважаються активними. З високою — активні неметалічні елементи, з низькою — активні металічні елементи. У перших ЕН близька до \(3\ \)— \(4\), у других — до \(1\).  
Зміна електронегативності у Періодичній системі
Зі збільшенням порядкового номера елементів ЕН змінюється періодично.
У періоді вона зростає зліва направо при накопиченні електронів на зовнішньому шарі.
У групі вона знижується згори донизу при збільшенні числа електронних шарів і збільшенні атомних радіусів. 
  
Найбільшу ЕН у кожному періоді мають найменші атоми, які мають сім зовнішніх електронів — атоми галогенів (інертні гази сполук не утворюють).
 
Найменшу ЕН у періоді має найбільший атом з одним зовнішнім електроном — атом лужного елемента.
Зверни увагу!
Значення електронегативності елементів дозволяють визначити
     — заряди атомів у сполуці;
     — зміщення електронів при утворенні хімічного зв'язку.
Встановимо, як відбувається зміщення електронів при взаємодії атомів Хлору та Сульфуру, Сульфуру та Оксигену.
Приклад:
Хлор і Сульфур розташовані у третьому періоді. Електронегативність за періодом зростає зліва направо. ЕН Хлору більше ЕН Сульфуру, отже, електрони будуть зміщуватися від Сульфуру до Хлору. Заряд атома Сульфуру буде позитивним, а Хлору — негативним.
 
 Sδ+Clδ 
 
Перевіримо висновок за шкалою Полінга. Електронегативність Хлору дорівнює 3, а електронегативність Сульфуру — 2,5. Хлор є більш електронегативним елементом.
Приклад:
Оксиген і Сульфур розташовані у шостий А групі. Електронегативність у групі згори донизу зменшується. ЕН Оксигену більше ЕН Сульфуру, отже, електрони будуть зсуватися від Сульфуру до Оксигену. Атом Сульфуру має позитивний заряд, а Оксигену — негативний.
 
 Sδ+Oδ
 
За шкалою Полінга електронегативність Оксигену становить — 3,5, а електронегативність Сульфуру — 2,5. Більш електронегативним є Оксиген.
При порівнянні ЕН елементів часто використовують ряд електронегативності, розташувавши елементи в порядку зменшення її значення:
 
FONClBrSCPHSiMgLiNa
У хімічних формулах сполук, як правило, на першому місці записується елемент з меншою електронегативністю, після нього — елемент з більшою електронегативністю.
Наприклад, у сполуках SO2, H2O, N2O5 — Оксиген проявляє негативну електронегативність, інший елемент — позитивну електронегативність.