Теорія

Завдання

1. Тип ґратки за фізичними властивостями

Складність: легке

1
2. Фізичні властивості сполук з молекулярними кристалічними ґратками

Складність: легке

1
3. Фізичні властивості сполук з йонними кристалічними ґратками

Складність: легке

1
4. Визначення фізичних властивостей речовин з певними кристалічними ґратками

Складність: середнє

1
5. Фізичні властивості сполук з атомними кристалічними ґратками

Складність: легке

1
6. Визначення характеристики кристалічних ґраток

Складність: легке

1
7. Визначення фізичних властивостей за відомими частинками, що містяться у вузлах кристалічної ґратки

Складність: середнє

2
8. Зменшення температури плавлення речовин

Складність: середнє

2
9. Речовина з найвищою температурою плавлення

Складність: середнє

2
10. Оціни правильність тверджень про фізичні властиості речовин

Складність: середнє

2
11. Фізичні властивості речовин в залежності від типу кристалічної ґратки

Складність: середнє

2
12. Ряди речовин із вказаними властивостями

Складність: середнє

2
13. Хімічна формула сполуки із зазначеними властивостями

Складність: середнє

2
14. Визначення властивостей речовини за хімічною формулою

Складність: середнє

2
15. Порівняння фізичних властивостей речовин з металічною та йонною кристалічними ґратками

Складність: легке

2

Тести

Матеріали для вчителів