Складність:
00:08:00
1. Заповнення d-орбіталі 1Б.
2. Відповідність між типом елемента і назвою 4Б.
3. Визначення хімічного елемента за електронною схемою 1Б.
4. Визначення назви елемента за електронною формулою 1Б.
5. Визначення графічної формули елемента 1Б.
6. Відповідність між символом елемента та електронною формулою 4Б.