Завдання

1. Будова періодичної системи

Складність: легке

2
2. Визначення назви, символа і кількість протонів за масою елемента

Складність: легке

3
3. Визначення числа протонів і нейтронів в атомі нукліда за відомою атомною масою

Складність: легке

2
4. Визначення числа нейтронів і електронів у нукліді

Складність: легке

2
5. Визначення символа елемента за указаною характеристикою

Складність: середнє

3
6. Визначення вищої валентності елемента за кількістю протонів у ядрі

Складність: легке

2
7. Визначення електронної схеми атома елемента

Складність: легке

2
8. Загальна кількісь електронів у атомі та на зовнішньому електронному рівні

Складність: середнє

2
9. Подібність елементів за положенням у періодичній системі

Складність: важке

1
10. Характеристика хімічного елемента за символом

Складність: середнє

3
11. Визначення елемента за графічною формулою електронної оболонки

Складність: середнє

2
12. Визначення графічної формули хімічного елемента

Складність: середнє

2
13. Визначення елемента за електронною формулою

Складність: середнє

2
14. Визначення електронної формули хімічного елемента

Складність: середнє

2
15. Зміна хімічних властивостей елементів у групах

Складність: легке

2
16. Зміна властивостей хімічних елементів у періодах

Складність: легке

2
17. Послідовність зміни кислотних властивостей вищих оксидів хімічних елементів

Складність: середнє

2
18. Послідовність зміни властивостей основних оксидів хімічних елементів

Складність: середнє

2
19. Зміна атомних радіусів хімічних елементів

Складність: середнє

3
20. Визначення послідовності зміни радіусів атомів у періоді або групі

Складність: середнє

2
21. Визначення назви металічного елемента в оксиді

Складність: важке

3

Тести

Матеріали для вчителів