Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Колообіг Оксигену Наводяться теоретичні данні про колообіг Оксигену у природі.
2. Застосування кисню. Забруднення повітря Викладено матеріал про застосування кисню у природі і побуті і вказано основні джерела забруднення повітря шкідливими речовинами.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Речовини у процесі фотосинтезу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно обрати речовини, які беруть участь у процесі фотосинтезу.
2. Процес фотосинтезу 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно обрати умови, які потрібні для того, щоб відбувся процес фотосинтезу.
3. Урівняй рівняння процесу фотосинтезу 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні процесу фотосинтезу.
4. Сума коефіцієнтів у рівнянні процесу фотосинтезу 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні процесу фотосинтезу та записати їх суму.
5. Гази, що забруднюють повітря 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованого переліку необхідно обрати гази, які забруднюють повітря.
6. Формули газів, що забруднюють повітря 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно обрати формули газів, які забруднюють повітря.
7. Кількість повітря 3 вид - аналіз середнє 1Б. Необхідно визначити кількість повітря, що проходить через легені людей за певний час.
8. Кисень у біологічних процесах 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обрати біологічні процеси, в яких бере участь кисень.
9. Маса оксиду при вивержені вулкану 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масу сульфур оксиду, який утвориться при згорянні сірки під час вивердження вулкану.
10. Маса кисню в реакції окиснення 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масу кисню, що витратиться при згорянні певної кількості речовини за відомою масою продукту реакції і однієї з реагуючих речовин.
11. Коефіцієнти у рівнянні горіння палива 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні горіння палива.
12. Кількість молекул кисню при згорянні палива 3 вид - аналіз важке 1Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні згоряння палива та визначити кількість молекул кисню, який використається при сплалюванні певної кількості речовини.
13. Кількість молекул вуглекислого газу при згорянні палива 3 вид - аналіз важке 1Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні згоряння палива та визначити кількість молекул вуглекислого газу, що утвориться в результаті реакції.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Речовини для початку фотосинтезу Інший середнє 1Б. Необхідно обрати речовини, які є необхідними для початку процесу фотосинтезу.
2. Маса оксиду неметалу в реакції окиснення Інший середнє 1Б. Необхідно визначити масу оксиду неметалу, що утворився під час реакції окиснення.
3. Допиши рівняння процесу фотосинтезу Інший середнє 6Б. Необхідно дописати речовини у рівнянні процесу фотосинтезу та розставити коефіцієнти у хімічній реакції.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Колообіг Оксигену в природі» 00:16:00 середнє 14Б. Закріплюються знання про колообіг Оксигену у природі, використання і значення кисню, забруднення повітря.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Колообіг Оксигену в природі» 00:16:00 середнє 9Б. Закріплюються знання про колообіг Оксигену у природі, використання і значення кисню, забруднення повітря.
2. Перевірна робота з теми «Колообіг Оксигену в природі» 00:16:00 середнє 6Б. Перевіряються знання про колообіг Оксигену у природі, використання і значення кисню, забруднення повітря.