Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Чисті речовини Знати і вміти розрізняти такі поняття, як: тіло, речовина, молекулярні і немолекулярні речовини, чиста речовина.
2. Однорідні суміші Знати загальну характеристику однорідних сумішей, їх розподіл на газоподібні, рідкі та тверді розчини, вміти наводити приклади.
3. Неоднорідні суміши Знати і вміти розрізняти такі поняття як: неоднорідні суміші, піни, аерозолі, тумани, емульсії, пемза, пінопласт, дим, грунт, суспензії; вміти наводити приклади.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Назви чистих речовин 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно указати чисту речовину.
2. Назви сумішей 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назви сумішей.
3. Визнач неоднорідні суміші 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знати і вміти використовувати поняття «неоднорідні суміші» речовин.
4. Обери однорідні суміші 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знати і вміти використовувати поняття «однорідні суміші» речовин.
5. Судження про чисті речовини і суміші 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Вміти аналізувати поняття «чисті речовини», «однорідні суміші», і «неоднорідні суміші» на практичних прикладах, вибудовуючи логічні ланцюжки.
6. Логічні ланцюжки 3 вид - аналіз важке 2Б. Уміння аналізувати і добре розбиратися в поняттях «чисті речовини», «однорідні суміші», «неоднорідні суміші» речовин. Hа основі логічного аналізу правильно продовжити смисловий ряд.
7. Обери назви сумішей 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назви сумішей. Вдосконалюється вміння використовувати поняття «чиста речовина» і «суміш речовин».
8. Обери назви чистих речовин 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назви чистих речовин. Вдосконалюється вміння використовувати поняття «речовина» і «суміш речовин».
9. Укажи назви сумішей 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назви сумішей. Вдосконалюється вміння використовувати поняття «речовина» і «суміш речовин».
10. Укажи назви чистих речовин 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назви чистих речовин. Вдосконалюється вміння використовувати поняття «речовина» і «суміш речовин».
11. Склад повітря 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати речовини, які можуть входити до складу повітря.
12. Склад крові 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно обрати складові частини крові.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Чисті речовини і суміші Інший важке 2Б. Уміння аналізувати запропоновані питання і вільно орієнтуватися в поняттях «чиста речовина», «однорідна суміш» і «неоднорідна суміш».

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Чисті речовини і суміші» 00:15:00 середнє 10Б. Перевірити знання учнів з теми «Чисті речовини і суміші». Вміти розрізняти поняття «чиста речовина», «неоднорідна суміш речовин». Вміти вибудовувати логічні ланцюжки на основі отриманих знань, вільно орієнтуючись у поняттях за запропонованою темою.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Чисті речовини і суміші» 00:20:00 середнє 10Б. Перевірити знання учнів з теми «Чисті речовини і суміші». Навчити вільно орієнтуватися в поняттях «суміші речовин» і «однорідні суміші речовин», вміти на практиці застосовувати знання, виконуючи тести і вибудовуючи логічні ланцюжки.
2. Перевірна робота з теми «Чисті речовини і суміші» 00:15:00 середнє 10Б. Перевірити знання учнів з теми «Чисті речовини і суміші». Вміти розрізняти поняття «чиста речовина», «неоднорідна суміш речовин». Вміти вибудовувати логічні ланцюжки на основі отриманих знань, вільно орієнтуючись у поняттях за запропонованою темою.