Подібність і відмінність різних речовин можна встановити за окремими ознаками.
Ознаки, за якими речовини схожі, або ж за якими можна відрізнити одну речовину від іншої, називають властивостями.
Зверни увагу!
Перша (і найважливіша) властивість будь-якої речовини — це його агрегатний стан при так званих нормальних умовах (н.у.).
У науці нормальними умовами (н.у.) прийнято вважати такі умови, коли температура становить \(0°\)С, а тиск дорівнює \(101,3\) кПа.
Агрегатний стан може бути твердим, рідким або газоподібним (в зорях речовина існує ще в одному — у плазмовому стані).
 
У твердому агрегатному стані частинки, з яких складається речовина (атоми, молекули або йони) володіють найменшим запасом енергії, відстань між частинками є найменшою, а самі частинки здійснюють коливальні рухи.
 
Наприклад, при нормальних умовах у твердому агрегатному стані знаходяться усі метали (крім ртуті), алмаз, графіт, кухонна сіль, харчова сода, цукор (сахароза).
  
У рідкому агрегатному стані частинки, з яких складається речовина, володіють великим запасом енергії, відстані між ними більше, і рухаються вони поступально і хаотично (невпорядковано).
Приклад:
при нормальних умовах рідиною є вода, етиловий спирт, ацетон, а також ртуть.
Якщо речовина знаходиться у газоподібному агрегатному стані, частинки, з яких складається речовина, мають найбільший запас енергії, відстань між ними є найбільшою, і рухаються вони хаотично з великою швидкістю.
Приклад:
при нормальних умовах у газоподібному агрегатному стані знаходиться азот, кисень, озон, вуглекислий газ, аргон і гелій.
Зверни увагу!
При зміні умов агрегатний стан може змінитися.
Так, якщо температура опускається нижче \(0°\) С, вода переходить з рідкого у твердий агрегатний стан, тобто, перетворюється на лід. Якщо ж температура підвищується до \(100°\) С, вода переходить з рідкого у газоподібний агрегатний стан, тобто, перетворюється на водяну пару.
Зверни увагу!
Більшість речовин, в залежності від умов, можуть існувати як у твердому, так і в рідкому або газоподібному стані.
Проте, деякі речовини, наприклад целюлоза, з якої виготовляють папір, бувають тільки твердими. Цукор можна розплавити, але перевести його в газоподібний агрегатний стан не вийде. Справа в тому, що такі речовини при нагріванні починають розкладатися, тобто, перетворюються в інші речовини, що володіють іншими властивостями.
 
ris_chlor.jpg
Ампула з хлором
 
 
 
Хлор — газ жовто-зеленого кольору, переходить у рідкий
агрегатний стан при температурі \(-34,04°\)С.
 
  
ris_rtut_1.jpg
Ртуть 
 
Рідка ртуть стає твердою при температурі \(-38,83°\) С і переходить 
у газоподібний стан при температурі\(+356,7°\)С.
 
ris_sera.jpg
Сірка
 
Лимонно-жовта сірка переходить у рідкий агрегатний стан
при нагріванні до температури\(+115,2°\)С.