Як і кожна наука, що вивчає природу, хімія має і використовує свої методи дослідження.
Науковими методами дослідження хімії є спостереження, вимірювання, експеримент, аналіз, синтез.
Метод спостереження
Спостереження — метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, у ході якого здобуваються знання про зовнішні сторони і властивості досліджуваного об'єкта.
Основні вимоги до спостереження такі:
 • активність;
 • цілеспрямованість;
 • планування;
 • системність.
Метод вимірювання
Вимірювання — відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів.
Вимірювання передбачає такі основні складові елементи:
 • об'єкт вимірювання;
 • спостерігача або технічний пристрій, що сприймає результати вимірювання;
 • прилади для вимірювання;
 • умови навколишнього середовища, в яких проводяться вимірювання;
 • одиницю вимірювання;
 • метод вимірювання;
 • остаточний результат вимірювання.
Експеримент
Експеримент — вивчення явища, хімічної реакції або процесу в спеціально створених умовах.
Експеримент відрізняється від спостереження активною взаємодією з досліджуваним об'єктом.
Навчальний хімічний експеримент може бути кількох видів:
 • демонстрації (слугують наочністю, формують вміння спостерігати і виконувати досліди);
 • лабораторні досліди (короткочасний учнівський експеримент за допомогою інструкції або вчителя);
 • практичні роботи (тривалий експеримент, який виконується учнями самостійно).
Метод аналізу
Аналіз — метод уявного чи реального розкладання на складові елементи, частини об'єкта, його ознаки, властивості.
 
Метод синтезу
Метод синтезу є протилежним аналізу.
Синтез — знаходження взаємозв'язків між частинами і об'єднання їх в єдине ціле.