Теорія

Завдання

1. Визнач кислотний оксид

Складність: легке

1
2. Визнач основний оксид

Складність: легке

1
3. Встанови ряд кислотних оксидів

Складність: середнє

1
4. Встанови ряд основних оксидів

Складність: середнє

1
5. Укажи формулу кислоти за назвою

Складність: легке

1
6. Укажи формулу основи за назвою

Складність: легке

1
7. Обери формулу кислоти

Складність: легке

1
8. Обери формулу основи

Складність: легке

1
9. Встанови формулу кислотного оксиду

Складність: середнє

4
10. Встанови формулу основго оксиду

Складність: середнє

1
11. Встанови формулу основи

Складність: середнє

2
12. Урівняй реакцію кислотного оксиду

Складність: середнє

3
13. Урівняй реакцію основного оксиду

Складність: середнє

3

Тести

Матеріали для вчителів