Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Кислотні оксиди Представлено теоретичні відомості про кислотні оксиди. Перераховано основні кислотні оксиди, назви і формули кислот, що їм відповідають.
2. Основні оксиди Представлено теоретичні дані про основні оксиди та їх гідрати, поняття про луги і основи.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визнач кислотний оксид 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованого переліку хімічних сполук необхідно обрати кислотний оксид.
2. Визнач основний оксид 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованого переліку хімічних сполук необхідно обрати основний оксид.
3. Встанови ряд кислотних оксидів 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Із запропонованих рядів хімічних сполук необхідно обрати той, у якому містяться лише кислотні оксиди.
4. Встанови ряд основних оксидів 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Із запропонованих рядів хімічних сполук необхідно обрати той, який містить лише основні оксиди.
5. Укажи формулу кислоти за назвою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованого переліку хімічних сполук необхідно обрати формулу кислоти, яка відповідає кислотному оксиду.
6. Укажи формулу основи за назвою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованого переліку хімічних сполук необхідно обрати формулу основи за її назвою.
7. Обери формулу кислоти 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованого переліку хімічних сполук необхідно обрати формулу кислоти, яка відповідає кислотному оксиду.
8. Обери формулу основи 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованого переліку хімічних сполук необхідно обрати формулу основи.
9. Встанови формулу кислотного оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно записати формулу оксиду, який відповідає вказаній кислоті.
10. Встанови формулу основго оксиду 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно встановити формулу оксиду, який відповідає вказаній основі.
11. Встанови формулу основи 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно встановити формулу основи, яка відповідає вказаному оксиду та визначити її молекулярну масу.
12. Урівняй реакцію кислотного оксиду 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно урівняти хімічну реакцію взаємодії кислотного оксиду з водою.
13. Урівняй реакцію основного оксиду 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно встановити коефіцієнти хімічної реакції взаємодії основного оксиду з водою.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Вкажи формулу лугу Інший легке 1Б. Із запропонованого переліку хімічних сполук необхідно обрати формулу лугу.
2. Вкажи формулу кислоти Інший легке 1Б. Із запропонованого переліку хімічних сполук необхідно обрати формулу кислоти.
3. Встанови формулу кислоти Інший легке 5Б. Необхідно встановити формулу кислоти, яка відповідає кислотному оксиду та визначии її молекулярну масу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи» 00:15:00 середнє 12Б. Вдосконалюються навички встановлення формул кислотних і основних оксидів і відповідних їм гідратів.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи» 00:15:00 середнє 8Б. Вдосконалюються навички встановлення формул кислотних і основних оксидів і відповідних їм кислот і основ.
2. Перевірочна робота з теми «Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти і основи» 00:15:00 середнє 12Б. Перевіряються навички встановлення формул кислотних і основних оксидів і відповідних їм кислот і основ.