Вивчаючи природознавство, фізику та біологію, ти вже ознайомився з поняттями «фізичне тіло» і «речовина», маєш уявлення про склад фізичних тіл. Наприклад, шматок граніту або зерно — це фізичні тіла. Вони неоднорідні.
 
гранит.jpg
zerno.jpg
 
До складу зерна входять крохмаль, білки, рослинні жири. Граніт складається з кварцу, слюди і польового шпату. Білки, рослинні жири, кварц, слюда, польовий шпат, крохмаль — це речовини.
Речовини — це те, з чого складаються фізичні тіла.
Речовин дуже багато, і кожна з них характеризується певними властивостями.
Ознаки, за якими речовини відрізняються одна від одної, або подібні між собою, називаються властивостями речовин.
Важливим завданням хімії є вивчення речовин, їхніх властивостей і прогнозування використання речовин у народному господарстві.
Приклад:
Речовину алюміній можно охарактеризувати наступним чином:
алюміній — метал сріблясто-білого кольору. Відносно легкий \(( \)ρ\(= 2,7  г/\)см3\(),\) плавиться при температурі \(660 °С.\) Алюміній досить пластичний. За електричною провідностю поступається лише золоту, сріблу та міді. Завдяки легкості алюміній у вигляді сплавів широко використовується в літако- та ракетобудуванні. Його також використовують для виготовлення електричних проводів і предметів побуту.
Важливим завданням хімії  є отримання речовин, необхідних для народного господарства (пластмас, мінеральних добрив, ліків, тощо), з інших речовин шляхом хімічних перетворень.
Отже, на питання, що таке хімія, можна дати наступну відповідь:
Хімія — наука про речовини, їхні властивості й перетворення на інші речовини.