Згідно закону Авогадро — різні гази однакових об'ємів містять однакову кількість молекул. Проте, маси цих об'ємів будуть різними, оскільки молекулярні маси газів є різними. Один газ буде важчий від іншого у стільки раз, у скільки раз відносна молярна маса одного газу є важчою за відносну молярну масу іншого.
 
m1m2=M1M2.
Відносна густина газів — це відношення, що показує, у скільки разів маса певного об'єму одного газу більша або менша від маси такого самого об'єму іншого газу за однакових умов.
Молярний об'єм усіх газів за нормальних умов є однаковим — \(22,4\) л.
Звідси випливає, що відносну густину газів можна обчислити за формулами:
 
D=m1m2;           D=M1M2;          D=Mr1Mr2.
Отже, D — відносна густина газу. Внизу справа, після літери D пишуть формулу газу, відносно якого обчислюють густину іншого газу.
Наприклад: густина за киснем — DO2, густина за гелієм — DHe, густина за повітрям — Dпов (для обрахунків використовують середню відносну молекулярну масу повітря за нормальних умов, вона дорівнює 29).
 
З формули:
 
D=M1M2,
 
знаючи відносну густину газу і молярну масу одного газу, можна обчислити молярну масу іншого газу:
 
M1=DM2;           M2=M1D.
Приклад:
Обчисли відносну густину сірководню H2S за воднем.
Обчислення проведемо за формулою:
 
DH2(H2S)=Mr(H2S)Mr(H2);
 
Mr(H2S)=2Ar(H)+Ar(S)=21+32=34;
 
M(H2)=2.
 
Підставимо значення молекулярних мас у формулу:
 
DH2(H2S)=Mr(H2S)Mr(H2)=342=17.
 
Відповідь: відносна густина сірководню за воднем — \(17\).
Приклад:
Відносна густина метану CH4 за воднем — 8. Обчисліть його молярну масу.
 
Для обрахунків використаємо формулу:
 
M1=DM2;
 
M(H2)=2 г/моль;
 
M1(CH4)=82=16 г/моль.
 
Відповідь: молярна маса метану CH4 — \(16\) г/моль.
Густина — це маса одного об'єму речовини:
 
ρ=mV.
 
Молярну масу можна обчислити, знаючи густину газу ρ (масу одного літра за нормальних умов):
 
M=Vmρ, де Vm — молярний об'єм газу, дорівнює \(22,4\) л.
Приклад:
Обчисли молярну масу кисню, якщо один літр цього газу важить \(1,429\) г.
 
Для обрахунків використаємо формулу:
 
M=Vmρ.
 
Згідно умови густина дорівнює \(1,429\) г/моль. 
 
M(O2)=22.41,429=32 г/моль.
 
Відповідь: молярна маса кисню — \(32\) г/моль.