Теорія

Завдання

1. Відносна густина газу за воднем

Складність: легке

1
2. Відносна густина газу за киснем

Складність: легке

1
3. Відносна густина газу за повітрям

Складність: легке

1
4. Встановлення молекулярної маси газу за відомою густиною за воднем

Складність: легке

2
5. Встановлення молекулярної маси газу за відомою густиною за гелієм

Складність: легке

2
6. Встановлення молекулярної маси газу за відомою густиною за киснем

Складність: легке

2
7. Визначення інертного газу за відносною густиною

Складність: легке

3
8. Визначення формули двохатомного газу за відносною густиною

Складність: легке

2
9. Встановлення відносної густини за воднем за іншою відносною густиною

Складність: середнє

2
10. Встановлення відносної густини за різними газами

Складність: середнє

2
11. Встановлення відносної густини за гелієм за іншою відомою відносною густиною

Складність: середнє

1
12. Встановлення відносної густини за киснем за іншою відносною густиною

Складність: середнє

2
13. Збільшення відносної густини за воднем у ряді

Складність: важке

3
14. Зменшення відносної густини за гелієм у ряді

Складність: важке

3

Тести

Матеріали для вчителів