Теорія

Завдання

1. Утворення лугу

Складність: легке

1
2. Основний оксид, що реагує з водою

Складність: легке

1
3. Утворення кислоти

Складність: легке

1
4. Кислотний оксид, що реагує з водою

Складність: легке

1
5. Продукт взаємодії основного оксиду з водою

Складність: легке

1
6. Продукт взаємодії кислотного оксиду з водою

Складність: легке

1
7. Формула продукту взаємодії основного оксиду з водою

Складність: легке

1
8. Встанови формулу кислотного оксиду

Складність: середнє

4
9. Встанови формулу основного оксиду

Складність: середнє

1
10. Встанови формулу лугу

Складність: середнє

2
11. Реакція кислотного оксиду

Складність: середнє

3
12. Реакція утворення лугу

Складність: середнє

3
13. Взаємодія основного оксиду з двоосновною кислотою

Складність: середнє

3
14. Взаємодія основного оксиду з ортофосфатною кислотою

Складність: середнє

7
15. Взаємодія основного оксиду з кислотним оксидом

Складність: середнє

3
16. Реакція утворення солі з оксидів

Складність: середнє

3
17. Взаємодія кислотного оксиду з лугом

Складність: середнє

7
18. Реакції амфотерних оксидів

Складність: важке

14

Тести

Матеріали для вчителів