Теорія

Завдання

1. Лужне середовище

Складність: легке

1
2. Забарвлення фенолфталеїну

Складність: легке

1
3. Забарвлення індикаторів

Складність: легке

1
4. Взаємодія основи і нітратної кислоти

Складність: середнє

5
5. Взаємодія лугу і двоосновної кислоти

Складність: середнє

4
6. Взаємодія лугу з кислотним оксидом

Складність: середнє

3
7. Допиши реакцію взаємодії лугу з кислотним оксидом

Складність: середнє

7
8. Визначення формули лугу за продуктом реакції

Складність: середнє

3
9. Хімічні властивості основ в реакціях нейтралізації

Складність: середнє

3
10. Рівняння нейтралізації

Складність: середнє

3
11. Хімічні властивості основ

Складність: середнє

1
12. Термічний розклад основи

Складність: середнє

4
13. Визначення формули основи, що розклалася

Складність: середнє

5
14. Рівняння термічного розкладу основи

Складність: середнє

5
15. Взаємодія лугів з солями

Складність: середнє

3
16. Хімічна реакція взаємодії лугів з солями

Складність: середнє

3

Тести

Матеріали для вчителів