Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Хімічні властивості лугів Представлено теоретичні відомості про хімічні властивості розчинних у воді основ (лугів).
2. Хімічні властивості основ Представлено теоретичні відомості про хімічні властивості нерозчинних у воді основ.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Лужне середовище 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати приклади речовин, водні розчини яких мають лужне середовище.
2. Забарвлення фенолфталеїну 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Знати забарвлення фенолфталеїну в різних середовищах водних розчинів.
3. Забарвлення індикаторів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Знати забарвлення індикаторів в різних середовищах водних розчинів.
4. Взаємодія основи і нітратної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно розставити коефіцієнти в реакції взаємодії лугу і нітратної кислоти.
5. Взаємодія лугу і двоосновної кислоти 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно розставити коефіцієнти в реакції взаємодії двоосновної кислоти і лугу.
6. Взаємодія лугу з кислотним оксидом 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно встановити формулу хімічної сполуки, яка утворюється в результаті взаємодії лугу з кислотним оксидом.
7. Допиши реакцію взаємодії лугу з кислотним оксидом 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії лугу з кислотним оксидом.
8. Визначення формули лугу за продуктом реакції 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно встановити хімічну формулу лугу, який бере участь у хімічній реакції.
9. Хімічні властивості основ в реакціях нейтралізації 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вміти складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості основ.
10. Рівняння нейтралізації 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Вдосконалюється вміння складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості основ.
11. Хімічні властивості основ 3 вид - аналіз середнє 1Б. З наведених формул хімічних сполук необхідно обрати ті, які можуть вступати у хімічні реакції з основами.
12. Термічний розклад основи 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно встановити формулу сполуки, яка утворюється при термічному розкладі основи.
13. Визначення формули основи, що розклалася 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно встановити формулу основи, якщо відомо оксид, який утворюється під час її термічного розкладу.
14. Рівняння термічного розкладу основи 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Необхідно написати рівняння хімічної реакції термічного розкладу основи.
15. Взаємодія лугів з солями 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно дописати хімічні рівняння, які характеризують хімічні властивості основ.
16. Хімічна реакція взаємодії лугів з солями 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно дописати хімічні рівняння, які характеризують хімічні властивості основ.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Хімічні властивості основ» 00:15:00 середнє 18Б. Перевіряються знання учнів по темі «Хімічні властивості основ». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції взаємодії основ з іншими речовинами.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Хімічні властивості основ» 00:20:00 середнє 24Б. Закріплення знань учнів по темі «Хімічні властивості основ». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції за участю основ.
2. Перевірна робота з теми «Хімічні властивості основ» 00:30:00 середнє 19Б. Перевіряються знання учнів по темі «Хімічні властивості основ», вміння писати хімічні реакції за участю основ.