Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Хімічні властивості солей Представлено інформацію про хімічні властивості солей.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Обери метали, яки не витісняють елемент з його солі 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованого переліку металів необхідно обрати ті, які не будуть витісняти вказані елементи з їх солей.
2. Обери ряд металів, яки витісняють елемент з його солі 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованого переліку металів необхідно обрати ті, які будуть витісняти вказані елементи з їх солей.
3. Витіснення металів з їх сульфатів 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати хімічну реакцію вазаємодії металу з сульфатом.
4. Хімічні реакції металів з нітратами 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно дописати хімічну реакцію вазаємодії металу з нітратом.
5. Взаємодія солей з сульфатною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно написати хімічну формулу сполуки, яка випадає в осад під час взаємодії солі з сульфатною килотою.
6. Взаємодія солей з ортофосфатною кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно написати хімічну формулу сполуки, яка випадає в осад під час взаємодії солі з ортофосфатною кислотою.
7. Виділення газу при взаємодії солі з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії кислоти з карбонатом.
8. Хімічна реакція з виділенням газу при взаємодії солі з кислотою 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії кислоти з карбонатом.
9. Допиши хімічну реакцію з виділенням газу 2 вид - інтерпретація середнє 8Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії кислоти на сіль з виділенням газу.
10. Осад при взаємодії солей з лугами 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно встановити формулу хімічної сполуки, яка випадає в осад в процесі взаємодії солі з лугом.
11. Реакція взаємодії солей з лугами 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Необхідно встановити формулу хімічної сполуки, яка випадає в осад під час хімічної взаємодії солі з лугом, та дописати хімічну реакцію.
12. Визначення вихідної речовини при взаємодії солі з лугом 3 вид - аналіз середнє 5Б. Необхідно встановити вихідну речовину при взаємодії солі з лугом, дописати хімічну реакцію та розставити коефіцієнти.
13. Взаємодія аргентум нітрату з галогенідами 3 вид - аналіз середнє 2Б. Потрібно дописати реакцію взаємодії аргентум нітрату з галогенідом, визначити хімічну формулу продуктів реакції.
14. Взаємодія солей 3 вид - аналіз середнє 2Б. Потрібно дописати реакцію взаємодії солей, визначивши хімічну формулу продуктів реакції.
15. Реакція взаємодії солей 3 вид - аналіз середнє 6Б. Потрібно дописати реакцію взаємодії солей, визначивши хімічну формулу продуктів реакції та розставивши коефіцієнти.
16. Визначення формул речовин в реакції взаємодії солі з кислотою 3 вид - аналіз середнє 7Б. Необхідно дописати хімічну реакцію взаємодії кислоти з сіллю, визначивши формули хімічних речовин.
17. Встановлення формул речовин в реакції взаємодії солей з лугами 3 вид - аналіз середнє 6Б. Необхідно дописати хіімічну реакцію взаємодії солей з лугами, встановивши хімічні формули сполук.
18. Встановлення формул в реакції взаємодії солей 3 вид - аналіз важке 6Б. Потрібно дописати реакцію взаємодії солей, визначивши хімічні формулу речовин та розставивши коефіцієнти.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Хімічні властивості солей» 00:20:00 середнє 37Б. Перевіряються знання учнів з теми «Хімічні властивості солей». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції взаємодії солей з іншими речовинами.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Хімічні властивості солей» 00:25:00 середнє 25Б. Закріплення знань учнів з теми «Хімічні властивості солей». Вдосконалюється вміння писати хімічні реакції за участю солей.
2. Перевірна робота з темиі «Хімічні властивості солей» 00:30:00 середнє 16Б. Перевіряються знання учнів з теми «Хімічні властивості солей», вміння писати хімічні реакції за участю солей.