Способи отримання кислих солей
1. Кислі солі утворюються при взаємодії середніх солей з кислотами.
  
Наприклад, якщо до розчину натрій сульфату додати розчин сульфатної кислоти, з отриманого розчину можна викристалізувати натрій гідрогенсульфат:
 
Na2SO4+H2SO42NaHSO4.
 
Нерозчинні у воді природні карбонати (вапняк і інші) у присутності води і вуглекислого газу (карбонатної кислоти) перетворюються в розчинні гідрогенкарбонати.
 
Наприклад, кальцій карбонат перетворюється в гідрогенкарбонат:
 
CaCO3+H2O+CO2H2CO3CaHCO32.
 
Результат цієї хімічної реакції — збільшення жорсткості природної води, обумовленої присутністю розчинних солей кальцію і магнію, утворення карстові печери, а також
руйнування коралових рифів.
 
2. Кислі солі утворюються при неповній нейтралізації багатоосновних кислот.

Наприклад, при взаємодії натрій гідроксиду з сульфатною кислотою у співвідношенні кількості речовини \(1:1\), утворюється натрій гідроген сульфат:

NaOH+H2SO4NaHSO4+H2O.

Якщо кальцій гідроксид взаємодіє з ортофосфатною кислотою у
співвідношенні кількості речовини \(1:2\), утворюється кальцій дигідрогенортофосфат:

CaOH2+2H3PO4CaH2PO42+2H2O.

3. Кислі солі утворюються при дії надлишку кислотного оксиду на основу.

Наприклад, якщо натрій гідроксид реагує з карбон(\(IV\)) оксидом у співвідношенні кількості речовини \(1: 1\), утворюється натрій гідрогенкарбонат:
 
NaOH+CO2NaHCO3.
Способи отримання основних солей
1. Основні солі утворюються при взаємодії лугів з розчинними у воді солями.

Наприклад, якщо змішати розчини кальцій  хлориду і кальцій гідроксиду, з отриманого розчину можна викристалізувати кальцій гідроксидхлорид (гідроксохлорид):

CaOH2+CaCl22CaOHCl.
 
2. Основні солі утворюються при взаємодії надлишку основи з кислотою.
Наприклад, кальцій гідроксидхлоридтворюється при неповній нейтралізації кальцій гідроксиду хлоридною кислотою:

CaOH2+HClCaOHCl+H2O.
 
3. Гідроксид карбонати (гідроксокарбонати) купруму(\(II\)), плюмбуму(\(II\)), цинку і деяких інших металів утворюються при взаємодії розчинів солей цих металів з розчинами карбонатів.
 
Наприклад, при взаємодії розчину купрум(\(II\)) сульфату (мідного купоросу) з розчином натрій карбонату (соди) утворюється осад купрум гідроксид карбонату:
 
2CuSO4+2Na2CO3+H2OCuOH2CO3+CO2+2Na2SO4.