Теорія

Завдання

1. Найпоширеніші оксиди

Складність: легке

1
2. Правильність тверджень про поширення оксидів

Складність: легке

2
3. Визначення маси води у тілі

Складність: легке

1
4. Обчислення маси оксиду за вказаною кількістю речовини

Складність: середнє

1
5. Обчислення об'єму газоподібного оксиду за його масою

Складність: середнє

1
6. Обчислення об'єму газоподібного оксиду за його кількістю

Складність: легке

1
7. Визначення кількості молекул води, що утворилися в реакції

Складність: середнє

2
8. Визначення кількості молекул вуглекислого газу, що утворилися в реакції

Складність: середнє

1
9. Визначення кількості молекул оксидів, що утворилися в реакції

Складність: середнє

1
10. Кількість речовини і об'єм газоподібного оксиду за масою

Складність: середнє

3
11. Маса основного оксиду, що вступить у реакцію

Складність: середнє

2
12. Маса кислотного оксиду, що вступить у реакцію

Складність: середнє

2
13. Маса продукту взаємодії основного оксиду з водою

Складність: середнє

2
14. Маса води у реакції

Складність: середнє

2
15. Маса продукту взаємодії кислотного оксиду з водою

Складність: середнє

2

Тести

Матеріали для вчителів