Кислотним залишком називають частину молекули кислоти, сполучену з атомами Гідрогену.
При утворенні солей, коли атоми Гідрогену заміщуються йонами металів, кислотні залишки переходять у незмінному вигляді. Якщо кислотний залишок у кислоті сполучений з одним атомом Гідрогену, він є одновалентним, якщо з двома — двовалентний, якщо з трьома — трьохвалентний, тощо.
Зверни увагу!
Солі, утворені внаслідок заміщення усіх атомів Гідрогену атомами металічних елементів, називають середніми.
Валентність кислотного залишку визначається кількістю атомів Гідрогену, здатних заміщуватися металами.
Загальна формула солей:
 
Mey+x(K)xy, де \(K\) — кислотний залишок; \(+x\) — заряд йона металічного елемента; \(x\) — кількість кислотних залишків; \(-y\) — заряд кислотного залишку; \(y\) — кількість йонів металічного елемента.
Складаючи формулу солі, треба на першому місці записати катіон металічного елемента, на другому місці — аніон кислотного залишку. Знайти найменше спільне кратне чисел валентності металічного елемента і кислотного залишку. Найменше спільне кратне поділити на валентність металічного елемента і кислотного залишку. Одержані числа записати індексами.
 
Назва солі складається наступним чином: вказується металічний елемент у називному відмінку, після чого додається назва кислотного залишку. Якщо метал має змінну валентність, то після назви (без пробілу) у дужках римськими цифрами вказується його валентність.
Формули і назви кислотних залишків наведені у таблиці.

Найважливіші неорганічні кислоти, та назви солей, що їм відповідають
                                                                                 
Назва
 кислоти
Формула кислоти
Формула
кислотного залишку
Назва солі цієї кислоти
Флуоридна (фторидна, фтороводнева, плавикова)
HF
F
 флуорид
Хлоридна, (хлороводнева, соляна)
HCl
Cl
 хлорид
Бромідна (бромводнева)
HBr
Br
 бромід
Йодидна (йодоводнева)
HI
I
 йодид
Карбонатна (вугільна)
H2CO3
=CO3
 карбонат
Силікатна (кремнієва)
H2SiO3
=SiO3
 силікат
Нітратна (азотна)
HNO3
NO3
 нітрат
Нітритна (азотиста)HNO2
NO2
 нітрит
Ортофосфатна
H3PO4
PO4
ортофосфат
МетафосфатнаHPO3
PO3
метафосфат
Сульфатна (сірчана)
H2SO4
=SO4
 сульфат
Сульфітна (сірчиста)
H2SO3
=SO3
 сульфіт
Сульфідна (сірководнева)
H2S
=S
 сульфід
 
Представником органічних кислот є оцтова кислота CH3COOH. Хоча в молекулі цієї кислоти чотири атоми Гідрогену, лише один з них (що входить до складу групи СООН) може бути заміщений металом. Тому кислотний залишок оцтової кислоти є одновалентним.