Середні солі
Середніми називають солі до складу яких входить металічний хімічний елемент і кислотний залишок.
До складу солей амонію замість металічного хімічного елемента входить одновалентна група амонію NH4I.

Приклади середніх солей:
 
NaIClI  — натрій хлорид;
Al2IIISO4II3  — алюміній сульфат;
NHI4NO3I  — амоній нітрат.
Кислі солі
Кислими називають солі, до складу яких, крім металічного хімічного елемента і кислотного залишку, входять атоми Гідрогену.
Кислі солі можна вважати продуктом неповної заміщення металами атомів Гідрогену.
Зверни увагу!
Складаючи формули кислих солей, треба мати на увазі, що валентність кислотного залишку чисельно дорівнює кількості атомів Гідрогену, що входили до складу молекули кислоти і заміщених металом.
При складанні назви такої сполуки до назви солі додається приставка «гідроген», якщо в залишку від кислоти є один атом Гідрогену, і «дигідроген», якщо в залишку від кислоти містяться два атоми Гідрогену.

Приклади кислих солей:
 

CaIIHCO3I2  — кальцій гідрогенкарбонат;
Na2IHPO4II  — натрій гідрогенортофосфат;
NaIH2PO4I  — натрій дигідрогенортофосфат.

Найпростішим прикладом кислих солей може служити питна сода, тобто натрій гідрогенкарбонат \(NaHCO_3\).
Основні солі
Основними називають солі, до складу яких, крім металічного хімічного елемента і кислотного залишку, входять гідроксогрупи \(OH\).
Складаючи формули таких речовин, треба мати на увазі, що валентність залишку від основи чисельно дорівнює кількості гідроксогруп, які «покинули» склад основи.

При складанні назви основної солі до назви солі додається приставка «гідроксид», якщо в залишку від основи є одна гідроксогрупа, і «дигідроксид», якщо в залишку від основи містяться дві гідроксогрупи.

Приклади основних солей:
 

MgOHIClI  — магній гідроксидхлорид;
FeOHIINO32I  — ферум(\(III\)) гідроксиднітрат;
FeOH2INO3I  — ферум(\(III\)) дигідроксиднітрат.
Подвійні солі
Якщо атоми Гідрогену заміщуються атомами кількох різних металів, такі солі називаються подвійними.
 
Приклади подвійних солей:
 
KNaSO4 — калій натрій сульфат;
 
KAl(SO4)2 — калій алюміній сульфат.