Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Генетичні ряди металів Наведено приклади генетичних рядів активних і неактивних металів. Показані відмінності цих рядів.
2. Генетичні ряди неметалів Розглянуто приклади генетичних рядів неметалів.
3. Взаємозв'язок речовин генетичних рядів металів і неметалів Показано взаємозв'язок речовин генетичних рядів металів і неметалів. Наведено приклади утворення солей при взаємодії між речовинами ряду металу і ряду неметалу.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Обери речовини одного ряду 1 вид - рецептивний легке 1Б. Потрібно вибрати формули речовин одного генетичного ряду.
2. «Правильно-неправильно» про генетичні ряди 1 вид - рецептивний легке 1Б. Закріплюються теоретичні знання з теми.
3. Перетворення солей 1 вид - рецептивний легке 2Б. Треба вибрати формулу речовини, за допомогою якого можна з солі отримати іншу речовину.
4. Генетичний ряд неметалу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно доповнити схеми реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення: неметал — оксид — кислота — сіль.
5. Отримання солі з основ 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Завдання на закріплення знань про властивості лугів і нерозчинних основ, що отримані з солі і основи.
6. Ряд неактивного металу 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Треба дописати формулу в схему реакції, що характеризує перетворення неактивного металу і його сполук.
7. Обери реагенти для перетворення 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно вибрати формули речовин, за допомогою яких можна здійснити ланцюжок перетворень.
8. Знайди загальне число атомів у речовині 3 вид - аналіз важке 4Б. Треба здійснити перетворення і визначити число атомів в молекулі продукту реакції.
9. Знайди молекулярну масу 3 вид - аналіз важке 4Б. Завдання на здійснення ланцюжка перетворень з відомою вихідною речовиною і формулами реагентів.
10. Визначення маси ортофосфату 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно вказати масу солі ортофосфату, яка утворюється з кислоти вказаної маси.
11. Визначення маси лугу в реакції нейтралізації 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно вказати масу лугу, який необхідно взяти для реакції нейтралізації.
12. Визначення маси лугу за масою продукту реакції 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно вказати масу лугу, який необхідно взяти для утворення солі вказаної маси.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Взаємозв'язок між класами неорганічних речовин» 00:20:00 середнє 12Б. Закріплюються знання про генетичні ряди металів і неметалів, про взаємоперетворення неорганічних речовин. Відпрацьовується вміння визначати реагенти для здійснення перетворень.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Взаємозв'язок між класами неорганічних речовин» 00:15:00 середнє 14Б. Закріплюються знання про генетичні ряди металів і неметалів, про властивості речовин різних класів. Відпрацьовуються навички здійснення ланцюжків перетворень речовин різних класів.
2. Перевірна робота з теми «Взаємозв'язок між класами неорганічних речовин» 00:25:00 середнє 11Б. Перевіряються знання про генетичні ряди металів і неметалів, про взаємозв'язок речовин різних класів. Перевіряються навички виконання завдань по ланцюжках перетворень.