Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Передумови відкриття Періодичного закону Характеризується стан хімії до відкриття Періодичного закону.
2. Періодичний закон Д. І. Менделєєва Викладено матеріал про історію відкриття Періодичного закону. Наведено його формулювання.
3. Значення і розвиток Періодичного закону Викладено матеріал про значення Періодичного закону для розвитку природничих наук і для розуміння загальних закономірностей устрою природи. Наведено інформацію про роль вивчення будови атомних ядер і електронних оболонок для розвитку Періодичного закону.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Металічні властивості 1 вид - рецептивний легке 1Б. Треба визначити елемент з більш вираженими металічними властивостями.
2. Елементи одного періоду 1 вид - рецептивний легке 1Б. Треба обрати елементи, що належать до одного періоду.
3. Властивості металів і неметалів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Закріплюються знання загальних властивостей металів і неметалів.
4. Зміна властивостей у періоді 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Потрібно визначити характер зміни властивостей ряду елементів у періоді.
5. Відносні атомні маси 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Потрібно розташувати хімічні елементи в порядку зростання відносної атомної маси.
6. Суть і значення Періодичного закону 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Завдання на закріплення знань формулювань і значення Періодичного закону, визначення періоду, закономірностей зміни властивостей елементів у періоді.
7. Вищі валентності елементів 3 вид - аналіз важке 3Б. Завдання на закріплення знань про вищу валентність елементів другого і третього періодів.
8. Установи послідовність елементів 3 вид - аналіз важке 3Б. Завдання на встановлення послідовності зміни металічних і неметалічних властивостей і вищої валентності елементів.
9. Загальні формули вищих оксидів і сполук з Гідрогеном 3 вид - аналіз важке 3Б. Закріплюються знання загальних формул вищих оксидів і сполук з Гідрогеном елементів другого і третього періодів.
10. Визначення лужних металічних елементів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно вказати назви лужних металічних елементів.
11. Визначення галогенів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно вказати назви елементів, які є галогенами.
12. Визначення елементів великих періодів 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно вказати назви елементів, які містяться у великих періодах Періодичної системи. Вдосконалюється вміння описувати положення хімічних елементів у періодичній таблиці.
13. Характеристика елемента за символом 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Потрібно назвати хімічний елемент за його символом. Вдосконалюється вміння впізнавати хімічні елементи та знання будови і структури періодичної таблиці хімічних елементів.
14. Встанови положення елемента у Періодичній системі 3 вид - аналіз важке 1Б. Вдосконалюється вміння описувати положення хімічних елементів у періодичній таблиці.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Неметалічні властивості Інший легке 1Б. Треба визначити, у якого з елементів сильніше виражені неметалічні властивості.
2. Оціни правильність тверджень Інший середнє 2Б. Необхідно оцінити правильність тверджень по темі.
3. Вищі оксиди Інший важке 3Б. Необхідно встановити відповідність між хімічним елементом і загальною формулою його вищого оксиду.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Періодичний закон» 00:08:00 середнє 9Б. Засвоюється порядок розташування хімічних елементів в періодах. Закріплюються знання закономірностей зміни властивостей елементів і їх сполук, навички встановлення послідовностей. Відпрацьовуються знання формулювань Періодичного закону, його значення.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Періодичний закон» 00:15:00 середнє 12Б. Закріплюються знання особливостей властивостей металів і неметалів, сутності Періодичного закону, закономірностей зміни властивостей хімічних елементів в періодах. Засвоюється порядок розташування елементів в періодичної таблиці, а також загальні формули вищих оксидів і сполук з Гідрогеном.
2. Перевірна робота з теми «Періодичний закон» 00:10:00 середнє 12Б. Перевіряються знання особливостей металів і неметалів, порядку розташування елементів у Періодичній системі, закономірностей зміни властивостей речовин, вміння визначати валентність елемента і складати формули його сполук.