Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Утворення ковалентного зв'язку Охарактеризовано механізм утворення ковалентного зв'язку: одинарного, подвійного і потрійного. Розглянуто залежність довжини ковалентного зв'язку від радіусів атомів і його кратності.
2. Ковалентні неполярні і полярні зв'язки Розглянуто полярний і неполярний ковалентні зв'язки, а також алгоритм визначення знаків часткових зарядів на атомах, що беруть участь в утворенні полярного ковалентного зв'язку. Показана залежність полярності зв'язку від електронегативності елементів.
3. Характеристики ковалентного зв'язку Розглядаються основні характеристики ковалентного зв'язку: довжина, міцність, полярність. Встановлено закономірності їх зміни в залежності від розмірів атомів і будови молекул речовин.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Характеристика ковалентного зв'язку 1 вид - рецептивний легке 1Б. Відпрацьовуються теоретичні знання про механізм утворення ковалентного зв'язку, про його кратність і полярність.
2. Неправильні визначення ковалентного зв'язку 1 вид - рецептивний легке 1Б. Відпрацьовуються теоретичні знання про механізм утворення ковалентного зв'язку, про його кратність і полярність.
3. Утворення ковалентного неполярного зв'язку 1 вид - рецептивний легке 1Б. Відпрацьовується вміння визначати речовини з ковалентним неполярним зв'язком.
4. Ковалентний неполярний зв'язок 1 вид - рецептивний легке 1Б. Відпрацьовується вміння визначати речовини з ковалентним неполярним зв'язком.
5. Ковалентний полярний зв'язок 1 вид - рецептивний легке 1Б. Відпрацьовується вміння визначати речовини з ковалентним полярним зв'язком.
6. Ковалентний зв'язок 1 вид - рецептивний легке 1Б. Відпрацьовується вміння визначати речовини з ковалентним зв'язком.
7. Утворення ковалентного полярного зв'язку 1 вид - рецептивний легке 1Б. Відпрацьовується вміння визначати речовини, які утворені ковалентним полярним зв'язком.
8. Неспарені електрони 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Тренується уміння визначати число неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів неметалів.
9. Число валентних електронів 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Тренується уміння визначати число валентних електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів неметалів.
10. Число спільних електронних пар 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Формується вміння визначати число спільних електронних пар в молекулах речовин.
11. Формули речовин з ковалентним зв'язком 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Тренується уміння визначати тип хімічного зв'язку за формулами речовин.
12. Довжина ковалентного зв'язку 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Відпрацьовується вміння порівнювати довжини ковалентних зв'язків в молекулах речовин.
13. Зміна довжини зв'язку 3 вид - аналіз важке 4Б. Удосконалюються навички порівняння довжини ковалентного зв'язку в речовинах.
14. Міцність зв'язку 3 вид - аналіз важке 4Б. Відпрацьовується вміння порівнювати міцність ковалентного зв'язку в речовинах.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Ковалентний зв'язок» 00:12:00 середнє 10Б. Закріплюються теоретичні знання про механізм утворення ковалентного зв'язку, про його кратність і полярність. Тренуються вміння визначати тип хімічного зв'язку за формулами речовин, число неспарених електронів на зовнішніх енергетичних рівнях атомів і число спільних електронних пар в молекулах речовин. Відпрацьовується вміння порівнювати довжини ковалентних зв'язків.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Ковалентний зв'язок» 00:15:00 середнє 13Б. Закріплюються знання про природу ковалентного зв'язку, механізм його утворення, про особливості неполярних і полярних, одинарних і кратних зв'язків. Тренується вміння визначати число неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів неметалів, число спільних електронів, що утворюють ковалентні зв'язки в молекулах простих і складних речовин. Відпрацьовуються уміння визначати тип хімічного зв'язку за формулами речовин, порівнювати довжини ковалентних зв'язків.
2. Перевірна робота з теми «Ковалентний зв'язок» 00:10:00 середнє 12Б. Перевіряються знання про природу ковалентного зв'язку, механізм його утворення, про особливості неполярних і полярних, одинарних і кратних зв'язків, вміння визначати тип хімічного зв'язку за формулами, число спільних електронних пар в молекулах, кратність і вид ковалентного зв'язку.