Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Екзотермічні та ендотермічні реакції Представлено теоретичні відомості про реакції, які протікають з виділенням або поглинанням тепла, наводяться визначення екзотермічних та ендотермічних реакцій.
2. Тепловий ефект хімічних реакцій Представлено теоретичні відомості про тепловий ефект хімічних реакцій.
3. Термохімічні рівняння Представлено теоретичні відомості про термохімічні рівняння, наведено приклади їх використання.
4. Термохімічні розрахунки Представлено приклад термохімічних рознахунків для визначення кількості теплоти.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Екзотермічні реакції 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати визначення екзотермічних реакцій, мати поняття про тепловий ефект реакції.
2. Ендотермічні реакції 1 вид - рецептивний легке 1Б. Знати визначення ендотермічних реакцій, мати поняття про тепловий ефект реакції.
3. Термохімічні рівняння екзотермічних реакцій 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати визначення екзотермічних реакцій, термохімічних рівнянь реакцій, їх найважливіші відмінні особливості.
4. Термохімічні рівняння ендотермічних реакцій 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати визначення ендотермічних реакцій, термохімічних рівнянь реакцій, їх найважливіші відмінні особливості.
5. Обери рівняння екзотермічних реакції 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати приклади екзотермічних реакцій.
6. Обери ендотермічну реакцію за кількістю теплоти 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів кількості теплоти, що виділяється у результаті реакції, потрібно обрати ті, які будуть відповідати ендотермічним реаціям.
7. Тепловий ефект реакцій 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Знати визначення теплового ефекту реакцій, умови, від яких він залежить.
8. Запис термохімічних рівнянь 3 вид - аналіз важке 4Б. Відпрацьовується уміння аналізувати запис термохімічних рівнянь.
9. Розрахунок теплового ефекту реакції за кількістю теплоти, що виділилася 3 вид - аналіз важке 2Б. Вміти проводити розрахунок теплового ефекту реакції за кількістю теплоти, що виділилася.
10. Розрахунок кількості теплоти за відомим тепловим ефектом 3 вид - аналіз важке 2Б. Вміти проводити розрахунок кількості теплоти за відомим тепловим ефектом реакції.
11. Обчислення об'єму метану за відомою кількістю теплоти 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно обчислити об'єм метану за відомою кількістю теплоти, що виділилась в результаті хімічної реакції.
12. Кількість теплоти у реакції розкладу 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обчислити кількість теплоти у реакції розкладу указаної кількості речовини.
13. Тепловий ефект реакції утворення води 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обчислити тепловий ефект реакції утворення води.
14. Кількість теплоти за відомою масою вихідної речовини 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно обчислити кількість теплоти у реакції окиснення сірки за відомою масою вихідної речовини.
15. Кількість теплоти за відомим об'ємом вихідної речовини 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно обчислити кількість теплоти у реакції спалювання метану за відомим об'ємом вихідної речовини.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом» 00:20:00 середнє 12Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом». Учні повинні мати уявлення про тепловий ефект, екзо- і ендотермічні реакції, термохімічні рівняння.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом» 00:20:00 середнє 11Б. Призначений для самоперевірки учнями рівня засвоєння основних понять теми «Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом». Учні повинні знати і вміти застосовувати знання про тепловий ефект, екзо- і ендотермічні реакції, вміти виконувати найпростіші розрахунки за термохімічними рівняннями.
2. Перевірна робота з теми «Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом» 00:25:00 середнє 11Б. Призначений для перевірки навчальних досягнень учнів з основних понять теми «Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом». Учні повинні знати екзо- і ендотермічні реакції, термохімічні рівняння та їх застосування, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати результати спостережень, робити висновки, аргументувати свою точку зору.