Стан системи, коли швидкість прямої і зворотної реакцій є однаковими, називають хімічною рівновагою.
Стан рівноваги можна змістити, змінюючи концентрацію реагентів або утворених продуктів, тиск (для газоподібних речовин), температуру. Зміщення рівноваги буде відбуватися у бік зменшення цього впливу.
Приклад:
якщо в реакції CaO+CO2CaCO3 збільшити концентрацію кальцій оксиду або вуглекислого газу, рівновага буде зміщуватись вправо. При збільшенні концентрації кальцій карбонату рівновага буде зміщуватись вліво.
Якщо в хімічній реакції беруть участь газоподібні речовини, зміщення рівноваги може відбуватися під дією тиску.
Приклад:
у хімічній реакції N2+3H22NH3 вихідні речовини займають 4 об'єми, а продукт реакції — 2 об'єми. Отже, при збільшенні тиску рівновага буде зміщуватись вправо (щоб зменшити наданий вплив), а при зменшенні тиску — вліво.