Більшість хімічних реакцій відбуваються не до кінця. Продукти, які утворилися в результаті реакції можуть взаємодіяти між собою. Такі реакції називаються оборотними.
Оборотними називають хімічні реакції, які одночасно відбуваються у двох протилежних напрямках.
Наприклад:
 
N2+3H22NH3.
 
Зверни увагу!
У рівняннях оборотних реакцій замість знаку «\(=\)» ставлять знак оборотності — «».
Необоротними називають хімічні реакції, які відбуваються в одному напрямку і завершуються практично повним перетворенням реагентів у продукти.
Умовою необоротності хімічних реакцій є:
  • утворення нерозчинної речовини (осаду):
NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl;
  • утворення летких або газоподібних речовин:
H2SO4+MgCO3=MgSO4+H2O+CO2;
  • утворення малодисоційованих речовин:
NaOH+HCl=NaCl+H2O.
Стан системи, коли швидкість прямої і зворотної реакцій є однаковими, називають хімічною рівновагою.
Зверни увагу!
Стан рівноваги можна змістити, змінюючи концентрацію реагентів або утворених продуктів, тиск, температуру. Зміщення рівноваги буде відбуватися у бік зменшення цього впливу.