Окисниками називаються атоми, йони або молекули, які приймають електрони.
Типові неметали, як правило, виявляють окисні властивості. Найсильнішим окисником з простих речовин є фтор.

Приймаючи електрони, окисники відновлюються. Відбувається процес відновлення. При цьому ступінь окиснення знижується
Відновниками називаються атоми, йони або молекули, які віддають електрони.
Типові метали проявляють відновні властивості. До відновників відноситься також водень.

Віддаючи електрони, відновники окиснюються. Відбувається процес окиснення. При цьому ступінь окиснення підвищується.

Йони металів і неметалів можуть приймати або віддавати електрони в залежності від їх ступеню окиснення (заряду йона). 
Приклад:
Йон двохвалентного Феруму може вести себе як відновник, віддаючи один електрон, і сам при цьому буде окиснюватися:
 
Fe+21eFe+3,
 
або як окисник може приєднувати електрони і сам при цьому відновлюватися:
 
Fe+2+2eFe0.
Атом, йони або молекули, які здатні як приймати, так і віддавати електрони володіють окисно-відновною подвійністю, тобто можуть бути як відновниками, так і окисниками. 
 
Зверни увагу!
Атоми у вищому ступені окиснення є тільки окисниками, оскільки можуть лише приєднувати електрони.
Зверни увагу!
Атоми у нижчому ступені окиснення є тільки відновниками, оскільки можуть лише віддавати електрони.