Окисно-відновними реакціями називаються хімічні реакції, які протікають зі зміною ступенів окиснення атомів хімічних елементів або йонів, що утворюють реагуючі речовини.
Загальна схема окисно-відновної реакції (ОВР) виглядає наступним чином:
електрони.jpg
Зверни увагу!
Відбуваються одночасно два процеси: окиснення і відновлення.
При цьому відновник віддає свої електрони окиснику під час ОВР.
Приклад:
Розглянемо схему ОВР взаємодії заліза з хлоридною кислотою:
 
Fe+HClFeCl2+H2.
 
При цьому катіон Гідрогену приймає електрони:
 
2H+1+2eH20;
 
атом Феруму віддає електрони:
   
Fe02eFe+2.
 
Таким чином, у даній реакції йон Гідрогену є окисником, сам при цьому відновлюється. Відбувається процес відновлення Гідрогену до простої речовини. Ступінь відновлення атомів Гідрогену знижується.

Залізо є відновником. Відбувається окиснення атомів Феруму, його ступінь окиснення підвищується.