При класифікації хімічних реакцій їх можна розділити їх на дві великі групи: чи відбуваються вони зі зміною ступенів окиснення (тобто окисно-відновні) або без зміни ступенів окиснення.
Зверни увагу!
Ступінь окиснення простих речовин дорівнює нулю.
У складних речовинах ступінь окиснення приймає негативні або позитивні значення. Тому:
Зверни увагу!
до окисно-відновних реакцій (ОВР) відносяться практично усі реакції заміщення, розкладу, сполучення за участю простих і складних речовин
 
Fe0+2H+1Cl1=Fe+2Cl21+H20.
 
Зверни увагу!
Реакції обміну протікають без зміни ступенів окиснення.
Приклад:
Під час взаємодії аргентум нітрату з хлоридною кислотою відбувається обмін кислотними залишками, ступені окиснення кислотних залишків, а також металу і атомів Гідрогену не змінюються.
 
 Ag+1N+5O32+2H+1Cl1=Ag+1Cl1+H+1N+5O32.    
Для визначення ступеню окиснення атому в складній речовині можна прийняти невідому ступінь окиснення атому елемента за \(х\) і розв'язати рівняння, враховуючи те, що сума усіх ступенів окиснення у формулі дорівнює нулю.
Приклад:
Визначимо ступінь окиснення Хлору у формулі:
 
H+1Cl+5O321+x+(2)3=0;x+16=0;x=5
 
Для цього запишемо відомі ступені окиснення Гідрогену і Оксигену, ступінь окислення Хлору приймаємо за \(x\).
 
Розв'язавши рівняння, отримуємо ступінь окиснення Хлору \(+5\).