Складання рівнянь окисно-відновних реакцій (ОВР) з розстановкою коефіцієнтів простим підбором, як правило, викликає певні труднощі.
 
Для складання рівнянь ОВР використовують метод електронного балансу
 
Метод базується на тому, що в ОВР дотримується правило:
загальне число електронів, відданих відновником, дорівнює загальній кількості електронів, прийнятих окисником.
Щоб скласти рівняння ОВР методом електронного балансу потрібно:
  • записати схему реакції;
  • вказати ступені окиснення і визначити елементи, які змінюють ступінь окиснення;
  • скласти рівняння процесів окиснення і відновлення;
  • зрівняти число приєднаних та відданих електронів, ввівши множники, використавши найменше спільне кратне;
  • підставити знайдені коефіцієнти перед формулами речовин, що містять ці частинки;
  • розставити коефіцієнти перед формулами інших речовин методом підбору;
  • перевірити правильність розстановки коефіцієнтів.
Приклад:
При взаємодії гідроген сульфіду з киснем йон Сульфуру і атоми Оксигену змінюють ступені окиснення, записуємо рівняння процесу окиснення Сульфуру і відновлення Оксигену:
 
2H+12S2+3O022S+4O22+2H+12O2
S26еS+4O02+4e2O2Н.С.К12Коеф.23окиснюється,відновниквідновлюється,окисник
 
Найменше спільне кратне (НСК) дорівнює \(12\). Відповідно коефіцієнт перед гідроген сульфідом — \(2\); перед киснем — \(3\).
Правильність розстановки коефіцієнтів перевіримо за числом атомів Оксигену. У лівій і у правій частині рівняння міститься по \(6\) атомів Оксигену.