Розділ хімії, який вивчає швидкість і механізми протікання хімічних реакцій — хімічна кінетика.
Швидкість хімічної реакції — це зміна концентрації реагуючих речовин за одиницю часу.
Для реакції, що протікає за рівнянням:
 
A+B=C+D
 
швидкість реакції можна розрахувати за зміною концентрації одного з реагуючих речовин, наприклад, речовини \(A\).
 
Якщо у момент часу τ1 концентрація речовини \(A\) дорівнює  C1 , а у момент часу τ2 концентрація речовини \(A\) зменшилася, і стала рівною C2, то швидкість можна визначити як зміну концентрації речовини \(A\) за промежок часу:
 
скорость.jpeg
 
Швидкість є позитивною величиною, а концентрація реагуючих речовин зменшується.
 
Тому у формулі швидкості в загальному вигляді використовують знак плюс-мінус.   
 
ν¯=C2C1τ2τ1=±ΔCΔτ
Швидкість хімічної реакції залежить від:
 
природи реагуючих речовин;
 
концентрації реагуючих речовин;
 
температури;
 
наявності каталізатору.