У водних розчинах речовини з йонними і полярними ковалентними зв'язками взаємодіють з великою швидкістю.

Це пов'язано з тим, що в розчинах вони утворюють йони, які легко взаємодіють між собою.
Приклад:
Аргентум нітрат у водному розчині швидко реагує з калій хлоридом, утворюючи в ході реакції йонного обміну осад аргентум хлориду:

KCl+AgNO3=AgCl+KNO3.
Речовини з неполярними і малополярними ковалентними зв'язками взаємодіють з різною швидкістю, залежно від їх хімічної активності.
Приклад:
Реакція взаємодії водню і фтору при кімнатній температурі протікає дуже швидко (з вибухом):
 
H2+F2=2HF.
 
Реакція взаємодії водню і брому навіть при нагріванні протікає повільно:
 
H2+Br2=2HBr.