Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Основні поняття органічної хімії Пояснюються основні поняття органічної хімії: насичені, ненасичені, циклічні вуглеводні; гомологи, ізомери.
2. Будова алканів Представлено теоретичні відомості про склад і будову алканів.
3. Властивості алканів Охарактеризовані фізичні, хімічні властивості та застосування алканів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Формула сполуки за назвою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формулу сполуки за назвою.
2. Назва сполуки за формулою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно записати назву сполуки за формулою.
3. Запиши формулу сполуки за назвою 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно записати формулу сполуки за назвою.
4. Формула гомолога 1 вид - рецептивний легке 2Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формулу гомолога указаної сполуки.
5. Ряд гомологів 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати ряд, у якому представлено лище гомологи алканів.
6. Відносна густина алкану 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити відносну густину алкану за указаним газом.
7. Визначення формули алкану та його маси 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Необхідно визначити формулу алкану та масу указаної кількості речовини.
8. Визначення формули алкану за молекулярною масою 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно визначити формулу алкану за його молекулярною масою.
9. Допиши рівняння горіння алкану 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно дописати рівняння горіння алкану, указавши продукти реакції та розставивши коефіцієнти.
10. Взаємодія алкану з хлором 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно дописати рівняння взаємодії алкану з хлором, указавши продукти реакції.
11. Маса пропану за відомим об'ємом кисню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу пропану, який згорить, за відомим об'ємом кисню, який витрачається в результаті реакції.
12. Об'єм вуглекислого газу за масою алкана 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм вуглекислого газу, який утвориться в результаті реакції горіння метану.
13. Визначення об'єму вуглекислого газу при спалюванні алкану 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм вуглекислого газу, який утворився в результаті спалювання алкану. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
14. Визначення об'єму кисню при спалюванні алкану 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм кисню, який витратиться на спалювання алкану. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
15. Визначення об'єму алкану за об'ємом вуглекислого газу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм алкану за об'ємом вуглекислого газу, який утворився в результаті реакції горіння. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення маси сполуки за відомою кількістю речовини Інший легке 1Б. Необхідно визначити масу указаної кількості речовини алкану.
2. Рівняння горіння алкану Інший середнє 2Б. Необхідно розставити коефіцієнти у рівнянні горіння алкану.
3. Маса етану за відомою кількістю речовини кисню Інший середнє 1Б. Необхідно визначити масу етану, який згорить, за відомою кількістю речовини кисню.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування по темі «Насичені вуглеводні» 00:30:00 середнє 9Б. Тренуються вміння вибирати формули речовин певного гомологічного ряду, співвідносити загальну формулу і гомологічний ряд вуглеводнів. Відпрацьовується вміння називати вуглеводні і розставляти коефіцієнти в рівняннях реакцій горіння алканів.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота по темі «Насичені вуглеводні» 00:20:00 середнє 13Б. Відпрацьовуються знання основних понять теми, формул вуглеводнів. Тренується уміння розставляти коефіцієнти у рівняннях реакцій горіння алканів. Закріплюється знання загальних формул вуглеводнів і вміння їх використовувати для визначення числа атомів Карбону в молекулі.
2. Перевірна робота по темі «Насичені вуглеводні» 00:30:00 середнє 13Б. Перевіряється знання основних понять теми, формул вуглеводнів та їх назв, вміння розставляти коефіцієнти у рівняннях реакцій горіння.