Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Будова ненасичених вуглеводнів Представлено теоретичні відомості про склад і будову ненасичених вуглеводнів.
2. Властивості ненасичених вуглеводнів Викладено матеріал про фізичні і хімічні властивості ненасичених вуглеводнів.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Формула сполуки за назвою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати формулу сполуки за назвою.
2. Запиши формулу сполуки за назвою 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно записати формулу сполуки за назвою.
3. Відносна густина ненасиченого вуглеводню 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити відносну густину ненасиченого вуглеводню за указаним газом.
4. Допиши рівняння горіння ненасиченого вуглеводню 3 вид - аналіз середнє 6Б. Необхідно дописати рівняння горіння ненасиченого вуглеводню, указавши продукти реакції та розставивши коефіцієнти.
5. Масова частка Карбону у ненасиченому вуглеводні 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масову частку Карбону у ненасиченому вуглеводні.
6. Взаємодія ненасиченого вуглеводню з галогеном 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно дописати рівняння взаємодії ненасиченого вуглеводню з галогеном, указавши формулу продукту реакції.
7. Взаємодія ненасиченого вуглеводню з воднем 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно дописати рівняння взаємодії ненасиченого вуглеводню з воднем, указавши формулу продукту реакції.
8. Визначення об'єму етилену за відомою масою 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити об'єм етилену за відомою масою.
9. Визначення маси ацетилену за об'ємом 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масу ацетилену за відомим об'ємом.
10. Визначення маси етилену за відомою кількістю речовини вуглекислого газу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу етену, який згорить, за відомою кількістю речовини вуглекислого газу.
11. Об'єм ацетилену за відомою кількістю речовини кисню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм ацетилену, який згорить, за відомою кількістю речовини кисню.
12. Маса етилену за відомим об'ємом кисню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу етилену, який згорить, за відомим об'ємом кисню.
13. Маса галогенпохідної 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу галогенпохідної, яка утвориться у результаті реакції.
14. Визначення об'єму вуглекислого газу при спалюванні ацетилену 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм вуглекислого газу, який утворився у результаті спалювання ацетилену. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
15. Визначення об'єму кисню при спалюванні етилену 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм кисню, який витратився на спалювання етилену. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
16. Визначення об'єму етилену за об'ємом вуглекислого газу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм етилену за об'ємом вуглекислого газу, який утворився у результаті реакції. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Відносна густина етилену Інший середнє 1Б. Необхідно визначити відносну густину етилену за указаним газом.
2. Взаємодія алкену з галогеном Інший середнє 3Б. Необхідно дописати рівняння взаємодії ненасиченого вуглеводню з галогеном, указавши продукт реакції.
3. Маса указаної кількості речовини ацетилену Інший середнє 1Б. Необхідно визначити масу ацетилену за відомою кількістю речовини.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування по темі «Ненасичені вуглеводні» 00:30:00 середнє 15Б. Тренуються вміння обирати формули ненасичених вуглеводнів. Відпрацьовується вміння розставляти коефіцієнти та проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота по темі «Ненасичені вуглеводні» 00:20:00 середнє 10Б. Тренуються вміння обирати формули ненасичених вуглеводнів, розставляти коефіцієнти та проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.
2. Перевірна робота по темі «Ненасичені вуглеводні» 00:30:00 середнє 8Б. Перевіряються знання основних понять теми, вміння розставляти коефіцієнти та проводити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.