Методична рекомендація:

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Ряд гомологів насичених вуглеводнів 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Із запропонованих варіантів потрібно обрати ряд, у якому представлено лище гомологи насичених вуглеводнів.
2. Відносна густина вуглеводню 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити відносну густину алкану за відповідним газом.
3. Визначення формули вуглеводню та його молярної маси 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Необхідно визначити формулу насиченого вуглеводню та масу указаної кількості речовини.
4. Формула насиченого вуглеводню за молекулярною масою 2 вид - інтерпретація легке 2Б. Необхідно визначити формулу насиченого вуглеводню за його молекулярною масою.
5. Рівняння горіння насичених вуглеводнів 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно дописати рівняння горіння насичених вуглеводнів, указавши продукти реакції та розставивши коефіцієнти.
6. Взаємодія насиченого вуглеводню з хлором 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно дописати рівняння взаємодії насиченого вуглеводню з хлором, указавши продукти реакції.
7. Визначення маси хлорометану 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу хлорометану за відомим об'ємом метану, який вступив у хімічну реакцію.
8. Визначення маси тетрахлорометану 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно визначити масу тетрахлорометану за відомою кількістю метану, який вступив у хімічну реакцію.
9. Взаємодія ненасичених вуглеводнів з галогенами 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу галогенпохідної, яка утвориться в результаті реакції взаємодії ненасичених вуглеводнів з галогенами.
10. Маса вуглеводню за відомим об'ємом кисню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу вуглеводню, який згорить, за відомим об'ємом кисню, який витрачається в результаті реакції.
11. Взаємодія ненасиченого вуглеводню з галогеном 3 вид - аналіз середнє 3Б. Необхідно дописати рівняння взаємодії ненасиченого вуглеводню з галогеном, указавши продукти реакції.
12. Об'єм вуглекислого газу за масою насиченого вуглеводню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм вуглекислого газу, який утвориться в результаті реакції горіння насиченого вуглеводню.
13. Визначення об'єму вуглекислого газу при спалюванні насиченого вуглеводню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм вуглекислого газу, який утворився в результаті спалювання насиченого вуглеводню. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
14. Визначення об'єму кисню при спалюванні насиченого вуглеводню 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм кисню, який витратиться на спалювання насиченого вуглеводню. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
15. Маса етину за об'ємом 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно визначити масу ненасиченого вуглеводню ацетилену за відомим об'ємом.
16. Маса ацетилену у реакції горіння 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм ацетилену, який згорить, за відомою кількістю кисню, яка витрачається під час реакції.
17. Маса ненасиченого вуглеводню у реакції горіння 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити масу етилену, який згорить, за відомим об'ємом кисню, який витрачається в результаті реакції.
18. Визначення об'єму насиченого вуглеводню за об'ємом вуглекислого газу 3 вид - аналіз середнє 2Б. Необхідно визначити об'єм алкану за об'ємом вуглекислого газу, який утворився в результаті реакції горіння. Відпрацьовується вміння використовувати закон об'ємних відношень газів.
19. Визначення молекулярної маси поліетилену за ступенем полімеризації 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Необхідно обчислити молекулярну масу поліетилену за указаною кількістю структурних ланок.
20. Мономери та їх молекулярна маса 3 вид - аналіз середнє 4Б. Необхідно завершити хімічну реакцію, установивши формулу мономеру у реакції полімеризації, та визначивши його молекулярну масу.
21. Визначення складу природного газу 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Необхідно обчислити об'єми газів, який міститься в указаній кількості природнього газу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування по темі «Розв'язування задач з теми «Вуглеводні»» 00:30:00 середнє 17Б. Тренуються вміння вибирати формули речовин певного гомологічного ряду, співвідносити загальну формулу і гомологічний ряд вуглеводнів. Відпрацьовується вміння називати вуглеводні і розставляти коефіцієнти у рівняннях реакцій, проводити розрахунки за хімічними рівняннями.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота по темі «Розв'язування задач з теми «Вуглеводні»» 00:20:00 середнє 19Б. Відпрацьовуються знання основних понять теми, формул вуглеводнів. Тренується уміння розставляти коефіцієнти у рівняннях реакцій, та проведення розрахунків за хімічними рівняннями.
2. Перевірна робота по темі «Розв'язування задач з теми «Вуглеводні»» 00:30:00 середнє 14Б. Перевіряється знання основних понять теми, формул вуглеводнів та їх назв, вміння розставляти коефіцієнти та проводити розрахунки за хімічними рівняннями.