Завдання

1. Ряд гомологів насичених вуглеводнів

Складність: легке

3
2. Відносна густина вуглеводню

Складність: середнє

1
3. Визначення формули вуглеводню та його молярної маси

Складність: легке

3
4. Формула насиченого вуглеводню за молекулярною масою

Складність: легке

2
5. Рівняння горіння насичених вуглеводнів

Складність: середнє

4
6. Взаємодія насиченого вуглеводню з хлором

Складність: середнє

3
7. Визначення маси хлорометану

Складність: середнє

2
8. Визначення маси тетрахлорометану

Складність: середнє

3
9. Взаємодія ненасичених вуглеводнів з галогенами

Складність: середнє

2
10. Маса вуглеводню за відомим об'ємом кисню

Складність: середнє

2
11. Взаємодія ненасиченого вуглеводню з галогеном

Складність: середнє

3
12. Об'єм вуглекислого газу за масою насиченого вуглеводню

Складність: середнє

2
13. Визначення об'єму вуглекислого газу при спалюванні насиченого вуглеводню

Складність: середнє

2
14. Визначення об'єму кисню при спалюванні насиченого вуглеводню

Складність: середнє

2
15. Маса етину за об'ємом

Складність: середнє

1
16. Маса ацетилену у реакції горіння

Складність: середнє

2
17. Маса ненасиченого вуглеводню у реакції горіння

Складність: середнє

2
18. Визначення об'єму насиченого вуглеводню за об'ємом вуглекислого газу

Складність: середнє

2
19. Визначення молекулярної маси поліетилену за ступенем полімеризації

Складність: легке

1
20. Мономери та їх молекулярна маса

Складність: середнє

4
21. Визначення складу природного газу

Складність: середнє

4

Тести

Матеріали для вчителів