Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Дисперсні системи Представлено теоретичні дані про дисперсні системи. Визначення та класифікація дисперсних систем.
2. Види грубодисперсних систем Представлено теоретичні дані про дисперсні системи. Наведено класифікацію дисперсних систем.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визнач чисту складну речовину 1 вид - рецептивний легке 2Б. Серед запропонованих варіантів необхідно обрати назву чистої складної речовини
2. Визнач чисту просту речовину 1 вид - рецептивний легке 2Б. Серед запропонованих варіантів необхідно обрати назву чистої просто речовини
3. Визнач назву однорідної суміші 1 вид - рецептивний легке 1Б. Серед запропонованих варіантів необхідно обрати назву однорідної суміші.
4. Визнач назву неоднорідної суміші 1 вид - рецептивний легке 1Б. Серед запропонованих варіантів необхідно обрати назву неоднорідної (гетерогенної) суміші.
5. Визнач за назвою суміш чи речовину 1 вид - рецептивний легке 1Б. За назвою необхідно віднести запропоновані варіанти до сумішей або чистих речовин.
6. Розмір частинок у дисперсних системах 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно вказати розмір частинок у вказаних дисперсних системах.
7. Укажи назви сумішей 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назви сумішей.
8. Назви сумішей 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Із запропонованих варіантів необхідно обрати назви сумішей.
9. Продовж логічний ланцюжок 3 вид - аналіз важке 1Б. Уміння аналізувати і добре розбиратися в поняттях «чисті речовини», «однорідні суміші», «неоднорідні суміші» речовин. Hа основі логічного аналізу правильно продовжити смисловий ряд.
10. Визначення і приклади аерозолей 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно доповнити визначення аерозолей та обрати приклади аерозолей із запропонованих варіантів.
11. Визначення і приклади емульсії 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно доповнити визначення емульсії та обрати приклади емульсій із запропонованих варіантів.
12. Визначення і приклади суспензій 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно доповнити визначення суспензії та обрати приклади суспензій із запропонованих варіантів.
13. Визначення і приклади твердих пін 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно доповнити визначення твердої піни та обрати приклади із запропонованих варіантів.
14. Визначення і приклади твердих гетерогенних систем 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Необхідно доповнити визначення твердої гетерогенної системи та обрати приклади із запропонованих варіантів.
15. Обери назви чистих речовин 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Необхідно обрати назви чистих речовин із запропонованих варіантів.
16. Судження про чисті речовини і суміші 2 вид - інтерпретація важке 2Б. Вміти аналізувати поняття «чисті речовини», «однорідні суміші», і «неоднорідні суміші» на практичних прикладах, вибудовуючи логічні ланцюжки.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Визначення і приклади піни Інший середнє 3Б. Необхідно доповнити визначення піни та обрати приклади із запропонованих варіантів.
2. Вибери назви сумішей речовин Інший середнє 1Б. Необхідно обрати назви сумішей із запропонованих варіантів.
3. Вибери назви неоднорідних сумішей речовин Інший середнє 1Б. Необхідно обрати назви неоднорідних сумішей із запропонованих варіантів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Дисперсні системи» 00:15:00 середнє 10Б. Перевірити знання учнів з теми «Дисперсні системи». Вміти розрізняти поняття «чиста речовина», «неоднорідна суміш речовин». Вміти вибудовувати логічні ланцюжки на основі отриманих знань, вільно орієнтуючись у поняттях за запропонованою темою.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Дисперсні системиі» 00:20:00 середнє 11Б. Перевірити знання учнів з теми «Дисперсні системиі». Навчити вільно орієнтуватися в поняттях «суміші речовин» і «однорідні суміші речовин», вміти на практиці застосовувати знання, виконуючи тести і вибудовуючи логічні ланцюжки.
2. Перевірна робота з теми «Дисперсні системи» 00:30:00 середнє 11Б. Перевірити знання учнів з теми «Дисперсні системи». Вміти розрізняти поняття «чиста речовина», «неоднорідна суміш речовин». Вміти вибудовувати логічні ланцюжки на основі отриманих знань, вільно орієнтуючись у поняттях за запропонованою темою.